Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 159/2016 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου « Ανάπλαση Τ.Κ. Άρδασσας» με αριθμ. μελέτης 13/2013

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 158/2016 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Ανάπλαση οδών Βορείου Ηπείρου, Επιβατών και τμήματος της Ιωάννου Χρηστίδη της πόλεως Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 23/2011

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 157/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση υγρομόνωσης στο Μουσικό Σχολείο και συντήρηση στέγης στο 10ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας» με αριθμ. μελέτης 17/2013

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 156/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Συντήρηση –Διαμόρφωση (Βελτίωση) Αγροτικής Οδοποιίας (από Γήπεδο Τ.Δ. Αγίου Χριστοφόρου έως το Δρόμο του Μακεδονικού Τάφου Σπηλιάς»

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 155/2016 – Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση Συγκροτήματος 7ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Πτολεμαΐδας» με αριθ. Μελέτης 23/2013

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 154/2016 – Έγκριση 3ου ΑΠΕ ( τακτοποιητικού ) του έργου Κέντρο διάσωσης- Ανάδειξης και Διάδοσης του Πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 153/2016 – Διεκδίκηση : Ο Δήμος Εορδαίας να αντιμετωπίζεται ως περιφερειακή ενότητα

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 152/2016 – Αποδοχή ποσού 54.237,24 από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο – τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος – τρόπος εκτέλεσης του έργου

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 151/2016 – Αποδοχή ένταξης έργων ΕΑΠ α) Συντήρηση διαμόρφωση Αγροτικής Οδοποίιας ( από πρόποδες Βερμίου έως τη θέση Κλειδί ) και β) Συντήρηση – Διαμόρφωση Αγροτικής οδοποιίας ( από γήπεδο ΤΔ Αγίου Χριστοφόρου έως δρόμο Μεκαδονικού τάφου Σπηλιάς ) – Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση σχετικών πιστώσεων

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 150/2016 – Εξειδίκευση και ψήφιση πίστωσης ΣΑΤΑ Πολιτικής Προστασίας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο