Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 233/2016 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και τρόπο εκτέλεσης του έργου Συντήρηση καταφύγιου αδέσποτων σκύλων.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 232/2016 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και οδοιπορικών εξόδων.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 231/2016 – Κατανομή ποσού ( Γ κατανομή ) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 230/2016 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για την υπογραφή μεταβίβασης Λεωφορείου από το Δήμο στο ΝΠ Σχολικές επιτροπές α/θμίας Εκπαίδευσης

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 229/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Σύνδεση νέου αγωγού αποχέτευσης Φ 1200 στον υφιστάμενο αγωγό Φ600» με αριθμό μελέτης 20/2013.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 228/2016 – Έγκριση 4ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή περίφραξης νέων κοιμητηρίων Δήμου Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 6/2009.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 227/2016 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Αντικατάσταση επικεράμωσης και πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Εορδαίας», του Δήμου Εορδαίας με αριθμό μελέτης 10/2014

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 226/2016 – Έγκριση Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα Ύδρευσης στο Δήμο Μουρικίου» του Δήμου Εορδαίας, αριθμός μελέτης 35/2008.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 225/2016 – Ανακατανομή ΣΑΤΑ 2014-2015

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 224/2016 – Έγινε αποδεκτό το αίτημα της 9Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού σχετικά με την διάθεση χώρου στην ΑΕΒΑΛ για την χρησιμοποίησή του ως Πεδίο Ασκήσεων στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς

[…]
Accessibility
Κλείσιμο