Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 243/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Καρυοχωρίου και Απαλλαγή υπολόγου

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 242/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Ερμακιάς και Απαλλαγή υπολόγου

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 241/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Εμπορίου και Απαλλαγή υπολόγου.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 240/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Δροσερού και Απαλλαγή υπολόγου

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 239/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Γαλάτειας και Απαλλαγή υπολόγου

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 238/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Βλάστης και Απαλλαγή υπολόγου

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 237/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Ασβεστόπετρας και Απαλλαγή υπολόγου

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 236/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Ανατολικού και Απαλλαγή υπολόγου.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 235/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Αναρράχης και Απαλλαγή υπολόγου

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 234/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Αγίου Χριστοφόρου και Απαλλαγή υπολόγου

[…]
Accessibility
Κλείσιμο