Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 13/2021 – Αποφασίστηκε η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την εκτέλεση του έργου « Εργασίες ασφαλτόστρωσης αύλειου χώρου 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας».

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 12/2021 – Μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Εορδαίας και πλήγηκαν από τον covid 19

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 11/2021- Αρνητική Γνωμοδότηση ΔΣ για τις ΜΠΕ α) Φωτοβολταιακός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 60 MWP στη θέση Μαστός στην Κοινότητα Ερμακιάς β ) Φωτοβολταιακός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 100 MWP στη θέση πετροράχη στην Κοινότητα Ασβεστόπετρας και Φωτοβολταϊακός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 100 MWP στη θέση Μάντρα – προσήλιο – κουρούμπα Μαυροπηγής

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 10/2021 – Αποφασίσθηκε τη τροποποίηση της υπ.αριθμ. 156/2020 ΑΔΣ περί παραχώρησης κατά χρήση οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας , στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας , για ανέγερση Περιφερειακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 9/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 67/2020 απόφασης της σχολικής επιτροπής β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας για την μείωση των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 8/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 89/2020 απόφασης της σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας για την μείωση των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 7/2021 – Λήψη απόφασης α) Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για την παραχώρηση του 30% των καθορισμένων θέσεων κενωθέντων περιπτέρων στο Δήμο β) σύσταση τριμελούς επιτροπής για την διεξαγωγή της εν λόγω δημόσιας κλήρωσης και διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπολοίπου 70% των καθορισμένων θέσεων κενωθέντων περιπτέρων Δήμου Εορδαίας

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 6/2021 – Έγκριση εκτέλεσης Δ τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 5/2021 – Έγκριση παράτασης μίσθωσης στεγασμένης αποθήκης στο χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 4/2021- Τροποποίηση προϋπολογισμού οικoνομικό Έτους 2021 ( 26/2021 )

[…]
Accessibility
Κλείσιμο