Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 343/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «Ανάπλαση τμημάτων των οδών Δημοκρατίας , Βασιλέως Κωνσταντίνου και Καπετάν Φούφα της πόλεως της Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 24/2011.

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 342/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής που αφορά την προμήθεια «Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Δήμου Εορδαίας»

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 341/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών για το έτος 2017

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 339/2016 – Τρόπος εκτέλεσης έργου « Εργασίες συντήρησης κοινοτικού καταστήματος στην ΤΚ Ολυμπιάδας » -Τροποποίηση πρ/σμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2016.

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 338/2016 – Τρόπος εκτέλεσης έργου « Διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου στο 4ο -10 Δημοτικό Πτολεμαίδας» – Τροποποίηση πρ/σμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2016

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 337/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργου “Κατασκευή περίφραξης νέων Κοιμητηρίων Δήμου Πτολεμαϊδας”

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 336/2016 – Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου στην πυροσβεστική υπηρεσία Πτολεμαϊδας

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 334/2016 – Αποφασίσθηκε η συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στην πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ενόψει των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020».

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 333/2016 – Αποφασίσθηκε η κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2017

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 332/2016 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017

[…]
Accessibility
Κλείσιμο