Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

March 17, 2017

Αρ. Απόφασης 31/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΚ ΑΡΔΑΣΣΑΣ»

[…]
March 17, 2017

Αρ. Απόφασης 30/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

[…]
March 17, 2017

Αρ. Απόφασης 29/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο « Ανάπλαση Βόρειας εισόδου Πόλεως Πτολεμαΐδας »

[…]
March 17, 2017

Αρ. Απόφασης 22/2017 – Διευθέτηση αιτήματος Θωμά και Νικολάου Κύρκα

[…]
March 17, 2017

Αρ. Απόφασης 21/2017 – Σύνδεση τηλεφωνικής γραμμής και internet στο Πολιτιστικό Κέντρο Ερμακιάς από την εταιρεία cosmote

[…]
March 17, 2017

Αρ. Απόφασης 20/2017 – Αλλαγή τηλεφωνικής γραμμής στην ΤΚ Ερμακιάς από την εταιρεία Fort net στην εταιρεία cosmote και σύνδεση με το internet

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 63/2017 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 7/2017 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με την «Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης –Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2017».

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 62/2017 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 6/2017 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με την « Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2017 και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης».

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 61/2017 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 5/2017 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 60/2017 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας : Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου »

[…]
Accessibility
Κλείσιμο