Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 71/2017 – Τοποθέτηση Δημοτικού Συμβουλίου για την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 70/2017 – Συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων στο θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 6-7 Απριλίου 2017 που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης – έγκριση και ψήφιση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 69/2017 – Παράταση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών ΚΕΠ Πτολεμαΐδας.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 68/2017 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας για την επιτροπή καταγραφής της περιουσίας του ΝΠ με την επωνυμία Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 40/2017 – Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την πράξη Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας

[…]
March 27, 2017

Αρ. Απόφασης 64/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου

[…]
March 27, 2017

Αρ. Απόφασης 44/2017 – Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

[…]
March 27, 2017

Αρ. Απόφασης 43/2017 – Έγκριση μεταβιβάσεων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

[…]
March 27, 2017

Αρ. Απόφασης 18/2017 – Υποβολή πρότασης για αναγνώριση της Τοπικής Κοινότητας Ερμακιάς του Δήμου Εορδαίας ως Μαρτυρική

[…]
March 17, 2017

Αρ. Απόφασης 67/2017 – Εκλογή μελών ( τακτικών – αναπληρωματικών ) επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Εορδαίας .

[…]
Accessibility
Κλείσιμο