Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 101/2017 – Εγκρίθηκε η 4/2017 Απόφαση της Δημοτικής επιτροπής Παιδείας σχετικά με το κτίριο του 8ου Νηπιαγωγείου.

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 79/2017 – Εκτέλεση του έργου Αποκατάσταση Εγκατάσταση θέρμανσης του Κοινοτικού Καταστήματος ΤΔ Ανατολικού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017.

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 76/2017 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2016

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 104/2017 – Επανεξέταση αιτήματος Μίχου Αθανασίας σχετικά με την εκμίσθωση Αγροτεμαχίου στην ΤΚ Ερμακιάς

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 103/2017 – Έκδοση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 98/2017 – Αποφασίσθηκε η κοπή δέντρων

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 97/2017 – Εγκρίθηκε το 1/2017 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Κυκλοφοριακής Μελέτης.

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 96/2017 – Έγκριση απολογισμού Σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης οικονομικού Έτους 2016

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 95/2017 – Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης οικονομικού Έτους 2016.

[…]
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 94/2017 – Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης που αφορά την χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ – Τροποποίηση πρ/σμού και ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης για την επιστροφή ποσού σε δικαιούχους.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο