Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 34/2021 – Καθορισμός Αρδευτικής Περιόδου & Σύσταση θέσεων Υδρονομέων Διανομής νερού έτους 2021.

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 33/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση Δ.Σ επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 28, MW στη θέση Μαγούλα των Κοινοτήτων Βλάστης και Αρδασσας

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 32/2021 – Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 31/2021 – Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αποφρακτικού Μηχανήματος έργων του Δήμου Εορδαίας στην ΔΕΥΑΕ.

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 30/2021 – Υλοτομία κοινότητας Μηλοχωρίου έτους 2021

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 29/2021 – Εγκρίθηκε η 1/2021 απόφαση τοπικής Κοινότητας Φούφα σχετικά με την «Υλοτομία 2021».

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 28/2021 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 ( 66-21 ΑΟΕ )

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 27/2021 – Αποδοχή Όρων της Απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια δύο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Εορδαίας»

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 26/2021 – Αποδοχή απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ, περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του Δήμου Εορδαίας, στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονία ( 39-21 ΑΟΕ )

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 25/2021 – Αποδοχή της με αρ.201.6/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου : ‘’ΕΝΤΑΞH ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» με την οποία εντάχθηκε ο Δήμος Εορδαίας ως προσωρινός δικαιούχος με το ποσό των 49.600,00 ευρώ ( 38-2021 ΑΟΕ )

[…]
Accessibility
Κλείσιμο