Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 200/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κέντρο Διάσωσης- Ανάδειξης και Διάδοσης του πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής» με αριθμό μελέτης 48/2009.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 199/2017 – Επανεξέταση επιβολής προστίμου του Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4235/2014

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 197/2017 – Λήψη απόφασης για ανάθεση σε συμβολαιογράφο για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 193/2017 – Τέλεση εμποροπανήγυρης Τοπικής Εορτής Αγίου Ιωάννη στην Πτολεμαΐδα

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 192/2017 – Τέλεση εμποροπανήγυρης έτους 2017 της Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τοπική Κοινότητα Αρδασσα.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 187/2017 – Έγκριση απόφασης Τοπικής Κοινότητας Περδίκκα σχετικά με την παροχή τριφασικού ρεύματος περιορισμένης διάρκειας στο πρώην Δημοτικό Σχολείο ΤΚ για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 186/2017 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου σχετικά με την παροχή τριφασικού ρεύματος περιορισμένης διάρκειας στον Οικισμό Καρδιάς 47 για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων .

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 181/2017 – Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια σίτισης μαθητών Μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης 180/2017 – Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή- Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 5/2016.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 179/2017 – Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Α φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου του Δήμου Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 27/2005

[…]
Accessibility
Κλείσιμο