Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 207/2017 – Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΒΙΟ.ΠΑ.Π ΑΕ

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 206/2017 – Πρόσληψη μονίμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα – Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 205/2017 – Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Εορδαίας ( Ε.Ο.Υ )

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 204/2017 – Παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου στέγασης του Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση στην ΚΕΔΕ ως φορέας διαχείρισης των δομών αυτών

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 202/2017 – Διαμαρτυρία Δημοτικού Συμβουλίου για την μονομερή απόφαση του Περιφερειάρχη για την μεταφορά των δημόσιων υπηρεσιών στο νέο Κτίριο που κατασκευάσθηκε από την ΠΕ Κοζάνης στο χώρο εκτάκτων αναγκών στην Πτολεμαΐδα.

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 201/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 198/2017 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 3/2017 ΑΚΣ Βλάστης σχετικά με «Αναβάθμιση ασυρμάτου δικτύου στην Τ.Κ. Βλάστης».

[…]
August 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 196/2017 – Παραχώρηση έκτασης 1.000 τ.μ. στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ για την αποθήκευση προμονωμένων αγωγών της ΔΕΤΗΠ

[…]
August 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 195/2017 – Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ.

[…]
August 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 191/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 21/2017 Απόφαση της σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού του δημοτικού Σχολείου Αρδασσας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο