Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 254/2017 – Εκτέλεση έργου Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και πρ/σμού οικ. Έτους 2017

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 252/2017 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση της μελέτης 5/2016 του έργου « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ »

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 282/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου – Ψήφιση οδοιπορικών εξόδων

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 281/2017 – Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον πανελλήνιο σύλλογο προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ « Ταιριάζουμε στην Πτολεμαΐδα»

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 280/2017 – Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων – ηλεκτροκίνητων παιγνίων.

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 279/2017 – Ανανέωση της μείωσης μισθωμάτων περιπτέρου

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 278/2017 – Εκμίσθωση αγροτεμαχίων ΤΚ Ερμακιάς

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 277/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 34/2017 ΑΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 276/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 45/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017.

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 273/2017 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017

[…]
Accessibility
Κλείσιμο