Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 31/2018 – Κανονισμός ωραρίου παράτασης λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Εορδαίας.

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 30/2018 – Καθορισμός κοινόχρηστου χώρου προς παραχώρηση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθοσμάτων εντός του πάρκου που βρίσκεται επί των οδών Μακεδονομάχων και Θεολογίδη .

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 29/2018 – Διαγραφή προστίμου για παράβαση νόμου ζώων συντροφιάς.

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 28/2018 – Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια σίτισης μαθητών Μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας σχολικού έτους 2018-2019.

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 27/2018 – Ψήφιση πίστωσης ετήσιων δαπανών έτους 2018

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 26/2018 -Προγραμματισμός πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων για το έτος 2018 και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 25/2018 – Αναδοχή χρέους της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης ΑΝΔΕΠ και ψήφιση σχετικής πίστωσης

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 24/2018 – Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικ. Ετών από τον πρ/σμό οικ. Έτους 2018.

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 23/2018 – Έγκριση δαπάνης προς την ΔΕΔΔΗΕ για χορήγηση νέων παροχών στην Πτολεμαΐδα.

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 22/2018 – Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου Σάββα Ζαμανίδη και της Δημοτική Συμβούλου Μαρίας Κύρκα .

[…]
Accessibility
Κλείσιμο