August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 10/2019 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», 382.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.), ΕΑΠ & ΣΑΤΑ., αρ.μελέτης 17/2018, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 9/2019 – Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’αρίθμ. υπουργικής αποφ. , αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 8/2019 – Ορισμός εκπροσώπου ΠΕΣΕΔΕ για το έργο: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης τ.κ. Μεσοβουνου δήμου Εορδαίας»

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 7/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας έτους 2018, ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 6/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»-Ομάδα Β Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα. Ορισμός αναδόχου.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 5/2019 – Ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης μελών Επιτροπών διαγωνισμού από το ΜΗΜΕΔ, για το έτος 2019.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 4/2019 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 3/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών , των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2019.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 2/2019 – Σύσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2019 και ορισμός υπολόγων.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 1/2019 – Αναθεώρηση Πινάκων Ο.Π.Δ και τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2019.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο