December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 179/2020 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 178/2020 – Έγκριση ή μη πρότασης συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στις προσκλήσεις: α) 4683/09-07-2020 με κωδικό : ΣΔΑΕΚ/2020 για το Μέτρα 1 του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 1 : «Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)» και β) 4680/09-07-2020 με κωδικό : ΣΔΚΟ/2020 για το Μέτρο 1: « Σχέδια Δράσεις για την Κυκλική Οικονομία» (ΣΔΚΟ) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας».

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 177/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελ. 7/2020, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 176/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής-προφορικής-μειοδοτικης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του ΚΕΠ Πτολεμαΐδας.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 175/2020 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας εργασιών για το έργο: «Ανακαίνιση-Συντήρηση του κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας (ΕΑΚ) και των βοηθητικών χώρων», αρ. μελ. 22/2017.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 174/2020 – Έγκριση ή μη διαγραφής ποσού από χρηματικό κατάλογο 1587/14-05-2020

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 173/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης για συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «www.4412.gr» .

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 172/2020 – Έγκριση γενόμενης δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 171/2020 – Αντικατάσταση-απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Πενταβρύσου και έγκριση των γενομένων δαπανών.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 170/2020 – Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων του Δήμου Εορδαίας» – Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο