June 3, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 68/2021 – Έγκριση ή μη νέου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Εορδαίας , Πανεπιστημίου Δυτ Μακεδονίας και Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα ( ΣΔΑΕΚ) Δήμου Εορδαίας και ορισμός τριών (3) εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής

[…]
June 3, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 67/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 7/2020, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ. Ορισμός αναδόχου.

[…]
June 3, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 66/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

[…]
June 3, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 65/2021 – Έγκριση ή μη του σχεδίου πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2022-2025, για το Δήμο Εορδαίας.

[…]
June 3, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 64/2021 – Αποδοχή δωρεάς από το S/M Μασουτης – τρόπος διάθεσης των προϊόντων.

[…]
June 3, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 63/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 9/2020 , προϋπολογισμού 62.450,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. Ορισμός αναδόχου.

[…]
June 3, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 62/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμο της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου»

[…]
June 3, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 61/2021 – Εξειδίκευση πιστώσεων για δαπάνες εορτασμού 25ης Μαρτίου.

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 59/2021 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» , αριθμ. μελ. 1/2021, συνολικού προϋπολογισμού 74.399,75 ευρώ.

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 58/2021 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας & προμήθεια ανταλλακτικών για ένα έτος» , αριθμ. μελ. 10/2021, συνολικού προϋπολογισμού 511.500,00 ευρώ.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο