July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 148/2021 – Έγκριση προσλήψεων εργατών καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρου ΙΔΟΧ για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας & ανακύκλωσης, δίμηνης διάρκειας.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 147/2021 – Έγκριση ή μη των πρακτικων διενέργειας της φανερής-προφορικής επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση εκτάσεων του υπ’ αριθμ. 5 τεμ Τ.Κ. Ερμακιάς, για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων (πρόχειρων καταλυμάτων).

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 146/2021 – Έγκριση της 15/2021 ΑΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας « Απολογισμός οικονομικού έτους 2020».

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 145/2021 – Έγκριση της 13/2021 ΑΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης « Απολογισμός οικονομικού έτους 2020».

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 144/2021 – Άσκηση αγωγής για διόρθωση λανθασμένης αρχικής εγγραφής στο κτηματολόγιο.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 143/2021 – Άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 114/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 142/2021 – Έγκριση ή μη της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης 23882/12-11-2020 (για την «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας») .

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 141/2021 – Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος, για τους εργαζόμενους στο Δήμο Εορδαίας για τα έτη 2021-2022», πρ/σμου 157.070,00€ .

[…]
June 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 140/2021 – « α) Έγκριση των μελετών με αριθμ. :4/2021 και 5/2021 με τίτλο: « Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Εορδαίας», και «Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας της Πράξης: « Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Εορδαίας», του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής β) αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα

[…]
June 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 139/2021 – Έγκριση του Φακέλου Έργου με τίτλο : « ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΚΤΙΡΙΟΥ 157 ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΓΝΙΤΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ» β) Αποδοχή των όρων συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση υποβολής πρότασης του ως άνω έργου στο πρόγραμμα και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤΟ14 με τίτλο αυτής: «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» , στον Άξονα Προτεραιότητας: « Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός »

[…]
Accessibility
Κλείσιμο