Αρ. Απόφασης 117/2016 – Έγινε αποδεκτό το αίτημα της 9Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού σχετικά με την διάθεση χώρου στην ΑΕΒΑΛ για την χρησιμοποίησή του ως Πεδίο Ασκήσεων στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς

Αρ. Απόφασης 116/2016 – Συναίνεση Δ.Σ για εκσκαφή κρυμμένου θησαυρού στην περιοχή Κουρί Πτολεμαΐδας
July 19, 2016
Αρ. Απόφασης 118/2016- Διαμαρτυρία Δημοτικού Συμβουλίου για τις κατεδαφίσεις των κτιρίων της ΔΕΗ και διεκδίκηση δημιουργίας Βιομηχανικού πάρκου
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 117/2016 – Έγινε αποδεκτό το αίτημα της 9Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού σχετικά με την διάθεση χώρου στην ΑΕΒΑΛ για την χρησιμοποίησή του ως Πεδίο Ασκήσεων στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς

Αριθμός Απόφασης – 117/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο