Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 141/2018 – Εκμίσθωση καταστημάτων Εμπορικού Πολύκεντρου Πτολεμαΐδας

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 140/2018 – Εκμίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Σπηλιάς

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 139/2018 – Έγκριση δαπανών για την επέκταση Δ ΦΟΠ στις ΤΚ και ΔΚ του Δήμου Εορδαίας

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 138/2018 – Έγκριση δαπανών για παραλλαγή δικτύου διανομής του ΔΕΔΔΗΕ

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 137/2018 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης αιτήσεων για επιστροφή τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ από 1-1-2017 έως 31-12-2017

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 136/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Εργασίες Συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας.”

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 135/2018 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΚ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 134/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « Κατασκευή Φρεατίων και Λειτουργία Δικτύου Ύδρευσης στο ΤΔ Ανατολικού. »

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 133/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ »

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 129/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου Αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας » με αριθμό μελέτης 21/2017

[…]
Accessibility
Κλείσιμο