Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 14, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 21/2019 – Κατάθεση προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Εορδαίας έτους 2020.

[…]
October 30, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 19/2019 – Σύμφωνη γνώμη Κοινότητας Πτολεμαΐδας για κοπή δέντρων

[…]
October 30, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 18/2019 – Αρνητική γνωμοδότηση για «παραχώρηση κατά χρήση» έκτασης 727 τ.μ. στην Καραγιαννάκη Φωτεινή του Ιωάννη στο αγρόκτημα (Αυλαγάδες) Πτολεμαΐδας, για αγροτική χρήση- δενδροκαλλιέργεια- οπωροκηπευτικά.

[…]
October 30, 2019

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 16/2019 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 68/2019 – Έγκριση 1υ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών για το έργο «Ασφαλτόστρωση Αύλειου Χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας»- Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 67/2019 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου Συντήρηση Πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 66/2019 – Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 65/2019 – Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων ΠΔΕ του έργου “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου”

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 64/2019 – Έγκριση σύμβασης – Πλαισίου για την τροφοδότηση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την μονάδα Πτολεμαΐδα V

[…]
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 63/2019 – Έγκριση σύμβασης παροχής θερμικής ενέργειας από τις μονάδες 3 και 4 του ΑΗΣ Καρδιάς , μεταξύ ΔΕΗ ΑΕ, ΔΕΤΗΠ και Δήμου Εορδαίας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο