Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 211/2016 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 210/2016 – Παράταση χρόνου εκτέλεσης έργου “Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηριών Τ.Κ.Περδίκκα” , αρ μελ 23/2016.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 209/2016 – Παράταση χρόνου εκτέλεσης έργου “Συντήρηση νηπιαγωγείου Μηλοχωρίου”, αρ. μελέτης 19/2016.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 208/2016 – Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου “Αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Φούφα “, αρ. μελέτης 8/2013.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 207/2016 – Απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 205/2016 – Έγκριση της δαπάνης ανάθεσης επιδόσεων δικαστικών αγωγών σε Δικαστικούς Επιμελητές, ποσού 111,40 ευρώ με το Φ.Π.Α, από τον Κ.Α 00.6739.0005 του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου οικ. έτους 2016,ορισμός αναδόχων και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 204/2016 – Ανάκληση ή μη της 170/2016 ΑΟΕ ως προς την διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 200/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας κα των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2016», έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση πίστωσης.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 199/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Εορδαίας

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 198/2016 – Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση άσκησης θεραπείας του Δήμου Εορδαίας κατά της υπ’αριθμ 77/23-11-2016 απόφασης ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε. Κοζάνης, εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο