Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 127/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης από τον ΚΑ 00.6442.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2019 για την αντιμετώπιση των δαπανών διοργάνωσης από τον Δήμο Εορδαίας ημερίδας, με τίτλο: «Το μέλλον της Ενέργειας στην Δυτική Μακεδονία».

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 126/2019 – Διόρθωση στοιχείων στις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την προμήθεια «Μηχανημάτων έργου (Ένα Καλαθοφόρο όχημα, Ένας Φορτωτής-Εκσκαφέας, Ένα Αποφρακτικό όχημα) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 16/2019, προϋπολογισμού 318.500,00€ χωρίς ΦΠΑ24%, τροπ/ση εν μέρει της 114/2019 AOE.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 125/2019 – Έγκριση σύναψης σύμβασης διοργάνωσης, της καλλιτεχνικής εκδήλωσης, με τίτλο: «Ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας στο χρόνο» – Από το μουσείο στο καράβι Christmas Dream, στο υποδηματοποιείο και στο μαγεμένο δάσος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας , έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων της πρόσκλησης , συγκρότηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 124/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 346/2019 – Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ. ) του Δήμου Εορδαίας και των ΝΠ για το έτος 2020

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 345/2019 – Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 344/2019 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στη διοικούσα επιτροπή των τομέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της 3ης Υγειονομικής περιφέρειας Μακεδονίας.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 343/2019 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ( Δ Κατανομή 2019 )- Τροποποίηση πρ/σμού

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 342/2019 – Λήψη απόφασης για προσωνυμία 5ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας « Ευαγόρας Παλληκαρίδης »

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 341/2019 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Συντήρηση 4/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας»

[…]
Accessibility
Κλείσιμο