Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 322/2017 – Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας τερματικών αποδοχής καρτών (( POS ) στο Ταμείο του Δήμου μας για είσπραξη οφειλών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 320/2017 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 318/2017 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΠΔΜ για το έργο Επισκευή Συντήρησης Δρόμου Από Προάστιο προς Ασβεστόπετρας

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 301/2017 – Συμμετοχή του Δήμου μας στο συνέδριο που διοργανώνει το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων στην Ηγουμενίτσα

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 300/2017- Συμμετοχή του Δήμου μας στο ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2017

[…]
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 218/2017 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 4000 ευρώ από τον Κ.Α. 70.6699.0002 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 για την προμήθεια ειδών περίθαλψης και διαβίωσης αδέσποτων ζώων.

[…]
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 215/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας τεχνικής αξιολόγησης και αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του ήμου Εορδαίας και Ν.Π για τα έτη 2017-2018».

[…]
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 214/2017 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018

[…]
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 213/2017 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018.

[…]
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 212/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας τεχνικής αξιολόγησης και αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Εορδαίας και Ν.Π για τα έτη 2017-2018».

[…]
Accessibility
Κλείσιμο