Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 120/2017 – Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής επαναληπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών Προσώπων του», προϋπολογισμού 84.010,29 ευρώ.

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 118/2017 – Ανάκληση ή μη της υπ’αριθμ 65/2017 ΑΟΕ σχετικά με τον καθορισμό των όρων διακήρυξης για την εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου.

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 107/2017 – Κατάρτιση όρων φανερής-προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου 570 τ.μ που αποτελεί τμήμα του υπ΄αρίθμ 11680 αγροτεμαχίου

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 226/2017 – Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμήματος Δημοτικού καταστήματος στον πρώην Δήμο Αγ. Παρασκευής προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων Με Αναπηρία Π.Ε. Κοζάνης

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 225/2017 – Έκδοση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 224/2017 – Έκτακτη επιχορήγηση της Β/θμίας Σχολικής επιτροπής Πτολεμαΐδας για την συμμετοχή μαθητών και του Μουσικού σχολείου στον παγκόσμιο διαγωνισμό F1 Schools 2017 που θα πραγματοποιηθεί στην Μαλαισία

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 220/2017 – Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2017 για το έργο Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Ασβεστόπετρας

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 219/2017 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας λυμάτων Οικισμού Ερμακιάς» με αριθμό μελέτης 21-2013

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 218/2017 – Παράταση προθεσμίας έργου – συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 216/2017 – Έγκριση του 1ου ΑΠΕ εργασιών του έργου «Διαμόρφωση Αποθηκευτικού χώρου στο 4ο – 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας με αριθμό μελέτης 25/2016.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο