Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 316/2017 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Δημαρχιακού Καταστήματος Δ. Μουρικίου» με αριθμό μελέτης 33/2005.

[…]
November 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 315/2017 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση υγρομόνωσης στο Μουσικό Σχολείο και συντήρηση στέγης στο 10ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας».

[…]
November 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 314/2017 – Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή- Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 5/2016.

[…]
November 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 303/2017 – Συναίνεση Δημ. Συμβουλίου για διενέργεια ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρου σε δημοτική έκταση επιφανείας 25.000 τ.μ. , στη θέση «Κόκκινη Μαγούλα» της Τ.Κ. Ερμακιάς του Δήμου Εορδαίας.

[…]
November 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 299/2017 – Αποφασίσθηκε η ολοκλήρωση του δίκτυο αποχέτευσης σε δρόμο που καταργήθηκε με τον 2ο ΑΠΕ του έργου Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ερμακιάς ( αριθ. Μελέτης 21/2013)

[…]
November 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 298/2017 – Πρόταση προς το ΔΣ της ΔΕΤΗΠ να εξετάσει το θέμα τροποποίησης Κανονισμού λειτουργίας.

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 328/2017 – Γνωμοδότηση ΔΣ για τις Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμίας και Β/θμίας εκπαίδευσης Σχολικού έτους 2017-2018.

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 325/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 313/2017 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαλάτειας»

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 312/2017 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Σκυροδέτηση οικοδομικών τετραγώνων και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός νέων Κοιμητηριών».

[…]
Accessibility
Κλείσιμο