Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 33/2020 – Ορισμός δικαιούχου και προσδιορισμός αποζημίωσης δημοτικού συμβούλου για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 32/2020 – Αποφασίσθηκε η διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας.

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 31/2020 – Ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών ειδικού σκοπού (παγία προκαταβολή) και αίτημα δημιουργίας win banking

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 30/2020 – Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών με συμβατική αξία έως 2.500€.

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 29/2020 – Έγκριση Πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ Πτολεμαΐδας στο Δήμο Εορδαίας.

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 28/2020 – Έγκριση διενέργειας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Πτολεμαΐδας – παράταση υπάρχουσας μίσθωσης ακινήτου

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 27/2020 – Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 26/2020 – Έγκριση Αναθεωρημένων πινάκων ΟΠΔ έτους 2020.

[…]
August 27, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 15/2020 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

[…]
August 27, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 14/2020 – Πρόταση για την τοποθέτησης δύο κατά ελάχιστο υποδομών ύδρευσης (ποτίστρες), προς εξυπηρέτηση του ζωικού κεφαλαίου.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο