January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 224/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Αγίου Χριστοφορου Δ.Ε. Αγ. Παρασκευής Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 21/2016, προϋπολογισμού 11.702,20 ευρώ.

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 223/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου και των Ν.Π.» Κατακύρωση της προμήθειας

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 222/2017 – Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ 541 ,συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 221/2017 – Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού Αθλητικού Κέντρου ΕΑΚ και των Βοηθητικών χώρων.», προϋπολογισμού 1.400.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ , ψήφιση της σχετικής πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 220/2017 – Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας », προϋπολογισμού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ 041, ψήφιση της σχετικής πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 219/2017 – Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : « Βελτίωση συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου ΟΤ 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως.»,προϋπολογισμού 197.270,00 ευρώ ΣΑΕΠ 041, ψήφιση της σχετικής πίστωσης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 217/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών Προσώπων του». Ορισμός προσωρινού αναδόχου .

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 216/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων και πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. για το έτος 2016». Ορισμός προσωρινού αναδόχου .

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 206/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας με επωνυμία TAP (Trans Adriatic Pipeline) , και παράσταση αυτού κατά την δικάσιμο που θα οριστεί ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο αυτής.

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 169/2017 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση 3ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» , αρ. μελέτης 19/2017, προϋπολογισμού 2.501,38 ευρώ, ορισμός αναδόχου.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο