October 3, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 135/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας ( μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Περδικκα», προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ , αριθμ. μελ. 15/2017 , χρηματοδότηση : «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020» 2018 ΕΠ00510002 ΕΤΠΑ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ –MIS5008903. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης.

[…]
October 3, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 134/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση της ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.Κομνηνών Δ.Ε.Βερμίου Δήμου Εορδαίας », αρ μελ6/2014 , προϋπολογισμού 89.000,00 ευρώ

[…]
October 3, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 133/2018 – Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για παράσταση σε δίκη

[…]
October 3, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 132/2018 – Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για παράσταση σε δίκη

[…]
October 3, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 131/2018 – Υλοτομία Τ.ΞΚ. Μηλοχωρίου έτους 2018

[…]
October 3, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 130/2018 – Αναθεώρηση πινάκων ΟΠΔ έτους 2018

[…]
August 10, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 129/2018 – ιση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής επαναληπτικής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας έτους 2018», αριθμ μελ 1/2018 προϋπολογισμός 45.243,88 ευρώ.

[…]
August 10, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 128/2018 – Έγκριση ή μη του Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, της Επιτροπής διενέργειας της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την : «Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 54.560,00 ευρώ.

[…]
August 10, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 127/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο : ««Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ 541, αρ.μελ. 17/2016.

[…]
August 10, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 126/2018 – Εκτέλεση προϋπολογισμού B΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο