June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 31/2021 – Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Εορδαίας , Πανεπιστημίου Δυτ Μακεδονίας και Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα ( ΣΔΑΕΚ) Δήμου Εορδαίας και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής.

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 30/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού γυμναστηρίου Πτολεμαϊδας ( ΕΑΚ) και των βοηθητικών χώρων».

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 29/2021 – Έγκριση των πρακτικών α) διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια τροφίμων του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ για τα έτη 2020-2021» , ορισμός προσωρινών αναδόχων

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 28/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 27/2021 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου έτους 2020

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 26/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 25/2021 – Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας των ηλεκτρονικών κληρώσεων στο ΚΗΣΚ για το έτος 2021

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 24/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών, κατ’εφαρμογη του ν 4412/2016, για το έτος 2021.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 23/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών, κατ’ εφαρμογή του ν 4412/2016, για το έτος 2021.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 22/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας» . Κατακύρωση προμήθειας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο