Αρ. Απόφασης 40/2016 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 52/2015 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης της ΚΕΔΕ του έτους 2015

Accessibility
Κλείσιμο