ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
August 29, 2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
September 9, 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα  1-9-2016
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 29205
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π  Ρ  Ο  Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Δευτέρα 5-9-2016  και ώρα 10.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού και διενέργεια δημόσιας κλήρωσης, για την ανάδειξη μειοδότη και την οριστικοποίηση του Πίνακα μειοδοσίας (ως προς την 1η και 2η θέση), του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».
  2. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
  3. Ψήφιση δαπανών κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου.
  4. Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση σε δίκες , προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
  5. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον προϋπολογισμό έτους 2016 του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου και ανάθεση σε λογιστή για την τακτοποίηση λογιστικών εργασιών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο