ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1-11-2018
October 30, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 20-12-2018
December 14, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 30-11-2018

ΕΛ0ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Πτολεμαΐδα : 23-11-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                              Αριθμ. Πρωτ. : 25 306

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

                                                                         ΠΡΟΣ

Το Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού  Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Πτολεμαΐδας

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

           

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 30  Νοεμβρίου   2018  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  6 μ. μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης  :

 

 1. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

Εισηγητής :  Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 1. Λήψη απόφασης για συνένωση των Δημοτικών Επιχειρήσεων ΔΕΥΑΠ – ΔΕΤΗΠ

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Τροποποίηση Οργανισμού ( ΟΥΕ) Δήμου Εορδαίας – Σύσταση νέων θέσεων

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Παπαοικονόμου Παντελής

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση των παρατασιούχων – συμβασιούχων στον Τομέα Καθαριότητας του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Πρόεδρος Δ.Σ Παπαοικονόμου Παντελής

 1. Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για την προμήθεια αντικυματικών διαδρομών κολύμβησης και ρολών περιέλιξης διαδρομών για τις ανάγκες του κλειστού Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.

Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

 1. Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΕΑΠ για προμήθεια εξοπλισμού της καρδιολογικής Κλινικής του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαίδας.

Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

 1. Αποδοχή πράξης ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της πράξης Προμήθεια μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας – Τροπ/ση πρ/σμού και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού για την πράξη « κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Αναρράχης του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

 1. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων διαφόρων έργων.

Εισηγητής :  Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Τσακιρίδης Γεώργιος

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Τσακιρίδης Γεώργιος

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής :  Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Τσακιριδης Γεώργιος

 1. Έκδοση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών – τεχνικών παιγνίων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Χαιτίδης Γεώργιος

 1. Έγκριση πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ Πτολεμαΐδας στο Δήμο Εορδαίας.

Εισηγητής. Ο Πρόεδρος ΔΣ Παπαοικονόμου Πανετλής

 1. Έγκριση απόδοσης πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τ.Κ. & Δ.Κ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Εγκριση αποφάσεων Τ.Κκαι ΔΚ.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ παπαοικονόμου Παντελής.

 1. Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Κατσίδης Ευστάθιος

 1. Έγκριση αποφάσεων Σχολικών επιτροπών

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αριστερίδης Ιωάννης

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής

Accessibility
Κλείσιμο