Συμβεβλημένοι
ΙατροίΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


ΒΛΑΣΤΗ

Τοπική Κοινότητα Βλάστης


ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ολυμπιάδος 

 


Σταθμοί
περιβαλλοντικών
μετρήσεων

  

 Κεντρική ιστοσελίδα    ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

                                                                                                             ΈΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΝ 01/02 ΚΑΙ 03-07-2016 ΛΟΓΩ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

αναρτήθηκε  28-06-2016 

ΚΑΘΟΔΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

   To ζήτημα της σύνδεσης του Οικισμού Καρδιάς και των Εργατικών Κατοικιών, με το δίκτυο της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας   βρέθηκε στο επίκεντρο της ενημερωτικής σύσκεψης, που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης την Παρασκευή 24-6-2016 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου   Εορδαίας.  

   Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν μετά από πρόσκληση του Δημάρχου , οι Βουλευτές της Π.Ε. Κοζάνης  Θέμης  Μουμουλίδης, Μίμης  Δημητριάδης και Γεώργιος Ντζιμάνης  , ενώ το «παρών»   έδωσαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  , κάτοικοι του Οικισμού Καρδιάς και των Εργατικών Κατοικιών.  

   Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Εορδαίας αναφέρθηκε στο ιστορικό του έργου , τονίζοντας ότι έχει ολοκληρωθεί τεχνικά και το θέμα  βρίσκεται πλέον στην τελική φάση ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  . 

   Ακολούθησε μία διαλογική συζήτηση όπου πήραν το λόγο η Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Αντωνία Χόλμπα , εκπρόσωποι της Λαϊκής Επιτροπής Εργατικών Κατοικιών και κάτοικοι του Οικισμού Καρδιάς καταθέτοντας τις απόψεις και τα αιτήματά τους.

    Στις τοποθετήσεις τους οι παριστάμενοι Βουλευτές δεσμεύτηκαν για την υποστήριξή  τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενταξιακή διαδικασία του έργου . 

   Αποφασίστηκε η συνάντηση του Δημάρχου Εορδαίας , του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας , των Βουλευτών της Π.Ε. Κοζάνης και εκπροσώπων της Λαϊκής Επιτροπής Εργατικών Κατοικιών Πτολεμαϊδας με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας , προκειμένου στην επικείμενη Εξειδίκευση Έργων στο ΕΠΠΕΡΑΑ  να συμπεριληφθεί και το έργο της Τηλεθέρμανσης των Εργατικών Κατοικιών και του Οικισμού Καρδιάς.  

αναρτήθηκε  25-06-2016ΣΥΣΚΕΨΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ

 

   Ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης  συγκαλεί  σύσκεψη –ενημέρωση την Παρασκευή 24-6-2016 και ώρα 7,30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας με θέμα τη σύνδεση του Οικισμού Καρδιάς και των Εργατικών Κατοικιών , με το δίκτυο της Τηλεθέρμανσης .

   Στη σύσκεψη καλέστηκαν να παρευρεθούν οι Βουλευτές της Π.Ε. Κοζάνης και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.αναρτήθηκε  22-06-2016


                                                                                      

Πτολεμαϊδα 22-6-2016                 Αριθμ.πρωτ:20959              ΑΔΑ: 7ΖΖΥΩΡ6-07Ω

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Aρ.μελ.6/2016

ΕΡΓΟ:

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

ΕΑΠ ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος  Εορδαίας, προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό  για την ανάθεση του έργου « Συντήρηση πεζοδρομίων  Δήμου Εορδαίας »,με προϋπολογισμό 252.000,00Ευρώ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  

α) καθαίρεση των επιστρώσεων (πλάκες μαρμάρου, κυβόλιθοι και ψηφιδόπλακες)  που  έχουν σπάσει ή που παρουσιάζουν φθορές, μετά του κονιάματος στρώσεως αυτών

β) κατασκευή νέων πλακόστρωτων με πλάκες μαρμάρου, κυβόλιθους και ψηφιδόπλακες ίδιας μορφής και διαστάσεων με τις υφισταμένες και επανατοποθέτηση μαρμάρων, κυβολίθων  και ψηφιδοπλακών που είναι αποκολλημένες και καθαιρέθηκαν με προσοχή

γ) αποξήλωση των φθαρμένων μαρμάρων και τοποθέτηση νέων, στα παρτέρια που βρίσκονται στις οδούς  25ης Μαρτίου,  Β. Σοφίας και Μ. Αλεξάνδρου   

δ) τοποθέτηση νέων σχαρών δέντρων, όπου απαιτείται αφού προηγηθεί ο καθαρισμός και η προετοιμασία της θέσης ώστε η σχάρα να βρίσκεται στο ίδιο υψόμετρο με την όμορή της πλακοστρωμένη επιφάνεια.

ε) φύτευση νέων δέντρων κατηγορίας Δ3 1) όπου δεν υπάρχουν, 2) όπου έχουν ξεραθεί, αφού προηγηθεί η απομάκρυνση του ξερού δέντρου και 3) στα σημεία που προϋπήρχαν και για κάποιο λόγο μπαζώθηκαν ή πλακοστρώθηκαν οι θέσεις δεντροφύτευσης

ζ) καθαίρεση και αποκατάσταση των φθαρμένων κρασπεδορείθρων και των φθαρμένων βάσεων πλακόστρωσης

      η) Αντικατάσταση κατεστραμμένων καπακιών φρεατίων παροχής, ανύψωση ή υποβιβασμός της στάθμης τους καθώς και επισκευή τους όπου απαιτείται.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας (Διακήρυξη ΤΥΠΟΣ Β, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, Δ/νση 25ης Μαρτίου 15, μέχρι και την Πέμπτη 21-7-2016.

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο και FAX :2463350110, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία  κ. Σιταρίδης Ιωάννης – Α.Τσακμακη.  Για τεχνικές διευκρινίσεις αρμόδιος υπάλληλος κ. Γ.Παπαδοπουλος Τοπογράφος Μηχανικός , τηλ. 2463027066.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-07-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης  του άρθρου 5 του Ν.3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας οικοδομικά

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

               Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

               Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

               Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη ……του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας …………………….., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

                    Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.064,52  ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6.  Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, καθώς θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή ύστερα από αίτησή τους.

7.Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας.

                                                                                              Ο Δήμαρχος

 

                                                                                           Σάββας Ζαμανίδηςαναρτήθηκε  22-06-2016 

Πτολεμαϊδα 22-6-2016              Αριθμ.πρωτ:20993                                      ΑΔΑ:7Τ87ΩΡ6-ΡΘΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Aρ.μελ.6/2016

ΕΡΓΟ:

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

 

 

Ανακατασκευή – συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας

 

ΕΑΠ ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Ο Δήμος  Εορδαίας, προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό  για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή – συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας»,με προϋπολογισμό 312.500,00Ευρώ.

                   Το έργο αφορά στη συντήρηση – αποκατάσταση των οδών : Δημοκρατίας, Μακεδονομάχων, Διαδόχου Παύλου, Θεμιστοκλή Σοφούλη Ορφέως, Ολύμπου, την οδό από Διοικητηρίου προς Ασβεστόπετρα και στην ανακατασκευή της οδού που βρίσκεται μεταξύ Μουσικού Σχολείου και Κοιμητηρίων, στην Πτολεμαϊδα. Πλήρης περιγραφή του προς εκτέλεση έργου γίνεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας (Διακήρυξη ΤΥΠΟΣ Β, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, Δ/νση 25ης Μαρτίου 15, μέχρι και την Πέμπτη 14-7-2016.

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο και FAX :2463350110, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία  κ. Σιταρίδης Ιωάννης – Α.Τσακμακη.  Για τεχνικές διευκρινίσεις αρμόδιος υπάλληλος κ. Γ. Απατσίδου Τοπογράφος Μηχανικός , τηλ. 2463027066.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-07-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ , στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας, στο 1ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Ασβεστόπετρας ( πρώην στρατόπεδο Καπετάν Φούφα) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης  του άρθρου 5 του Ν.3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

                 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.       Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του   ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

β.       Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.       Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη……του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας…………………., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

                       Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.040,32 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6.  Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, καθώς θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή ύστερα από αίτησή τους.

7.Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας.

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Σάββας Ζαμανίδης

 
αναρτήθηκε  22-06-2016


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                               ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ  17-6-2016

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                            Αριθ. πρωτ.   4410

 ΕΟΡΔΑΙΑΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 90 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΤΗΛ.2463027456 FAX 2463053682

 

 

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ

 

   Προκηρύσσει πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσίας «ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» προϋπολογισμού  52.560.00 € πλέον  Φ.Π.Α.  σύμφωνα με τους όρους της υπ’αρίθμ 4409/17-6-2016 διακήρυξης.Ο  τρόπος  διεξαγωγής  της δημοπρασίας και εκτέλεσης της προμήθειας διέπονται  από  τις διατάξεις του Π.Δ 28/80.

   Αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας είναι:

1.          Δειγματοληψίες, μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις νερών δικτύων ύδρευσης σε επίπεδο δοκιμαστικής παρακολούθησης της ποιότητας του νερού από κάθε δίκτυο ύδρευσης όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ (παραγρ. 1του παραρτημ. II της Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01).

2.       Δειγματοληψίες, μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις νερών δικτύων ύδρευσης σε επίπεδο ελεγκτικής και συμπληρωματικής παρακολούθησης της ποιότητας του νερού από κάθε δίκτυο ύδρευσης όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ (παραγρ. 2&3 του παραρτημ. II της Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01).

3.       Δειγματοληψίες, μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις αποβλήτων της ΕΕΛ

4.       Λήψη δειγμάτων διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου και προσδιορισμός των χλωρικών.

5.       Λήψη δειγμάτων ιλύος .

      Ανάδοχος  ανακηρύσσεται  αυτός που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου.

    Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν όλες  τις εργασίες και σε αριθμό που ορίζεται στον προυπολογισμό της παροχής υπηρεσίας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη (με ποινή αποκλεισμού) προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

   Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι ισχύος ενός (1) έτους από την υπογραφή της  καθ΄όλη τη διάρκεια της οποίας οι τιμές της δημοπρασίας που θα προταθούν θα παραμείνουν σταθερές.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από  τον ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

   Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

   Το αποτέλεσμα της δημοπροσίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΕ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΕ (Δ/νση: 25ης Μαρτίου 90, Πτολεμαΐδα)  στις 28-6-2016 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10,00π.μ λήξη παραλαβής προσφορών. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, και θα συνεχιστεί μόνο σε περίπτωση που εξακολουθεί η παράδοση χωρίς διακοπή από διαγωνιζόμενους. Όσες προσφορές κατατεθούν μετά την λήξη της διαδικασίας, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

   Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν εργαστήριο διαπιστευμένο από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), στον χημικό, μικροβιολογικό έλεγχο του πόσιμου νερού και την δειγματοληψία νερών και αποβλήτων.

   Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του προϋπολογισμού χωρίς το   Φ.Π.Α.   Ειδικότερα η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται στο ποσό των  1.051,20 ευρώ.

   Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% του προυπολογισμού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Υπηρεσίας 25ης Μαρτίου 90 Πτολεμαΐδα, μέχρι την Δευτέρα  27-6-2016  από το γραφείο προμηθειών της ΔΕΥΑΕ.

   Πληροφορίες ως προς τα τεχνικά για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Εορδαίας Ταχ. Δ/νση  Μιαούλη 1, αρμόδιος  υπάλληλος Καλαιτζόπουλος Ευθύμιος,   τηλεφ. και φαξ 2463023563 .

Πληροφορίες ως προς τα τεύχη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.00πμ εως 13.00μ.μ. από το γραφείο προμηθειών της ΔΕΥΑ Εορδαίας αρμόδια υπάλληλος,  Ιντζέπελη Αρίστη τηλ 2463027456 )

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ

ΦΩΤΙΟΣ  ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣαναρτήθηκε  21-06-2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΔΗΜΟΣ
EΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ:17/6/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 121

ΠΡΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23/6/2016 και ώρα 11.30π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Αποδοχή δωρεάς του Ωνάσειου Ιδρύματος στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαϊδας.

2.    Επιστροφή εγγυητικής επιστολής μίσθωσης του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου, προκήρυξη νέου διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης

3.    Επιστροφή εγγυητικής επιστολής μίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Περδίκα, προκήρυξη νέου διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης.

4.    Αποδοχή δωρεάς της Τράπεζας Eurobank στο Δημοτικό Σχολείο Περδίκα

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

 

ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

αναρτήθηκε  21-06-2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
EΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 17/6/2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 53

ΠΡΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23/6/2016 και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)Επιστροφή εγγυητικής επιστολής της Συμεωνίδου Θεοδώρας, εκμισθώτριας του κυλικείου του 4ου Γυμνασίου Πτολεμαϊδας.

2)Αίτημα έγκρισης τοποθέτησης χελώνας Δ.Ε.Η. στο Κυλικείο του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαϊδας.

3)Αλλαγή πακέτου προσφοράς τηλεπικοινωνίας στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαϊδας.

 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

αναρτήθηκε  21-06-2016
ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙ Η ΔΕΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕ   ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΕΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

   Την Τετάρτη 15/06/2016 το απόγευμα  ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης μαζί με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας , τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης , το Δήμαρχο Κοζάνης, τον Πρόεδρο του ΤΕΕ και το Διευθυντή της ΑΝΚΟ, είχαν συνάντηση στην Αθήνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Εμμανουήλ Παναγιωτάκη.

   Στη σύσκεψη τέθηκε από τον Δήμαρχο Εορδαίας το αίτημα να σταματήσει άμεσα η διαδικασία κατεδαφίσεων των  κτιρίων του Βιομηχανικού – ΛΙΠΤΟΛ - ΔΕΗ και του ΑΗΣ  Πτολεμαΐδας.

   Επί πλέον ζητήθηκε να γίνει η αξιολόγηση όλων των ιστορικών κτιρίων της ΔΕΗ για την δημιουργία Βιομηχανικού Πάρκου με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα όμως και όχι με υποσχέσεις.

   Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ δεσμεύτηκε ότι θα στείλει τον ανάλογο σχεδιασμό της ΔΕΗ αναφορικά με το θέμα, ενώ είδε θετικά το αίτημα του Δημάρχου Εορδαίας σχετικά με    τη δημιουργία του Βιομηχανικού Πάρκου για την ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς του τόπου και την ανάπτυξη του Βιομηχανικού Τουρισμού.

   Την Πέμπτη 16-06-2016 το πρωί  πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες συναντήσεις  του Δημάρχου Εορδαίας με παράγοντες του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου  διαπιστώθηκε ότι βλέπουν θετικά τη δημιουργία Βιομηχανικού Πάρκου στην περιοχή για την ανάπτυξη Βιομηχανικού Τουρισμού.  


αναρτήθηκε  17-06-2016
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

      Συνήλθε στις 14-6-2016  στο Δήμο Εορδαίας η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με θέμα «Κατάρτιση προσχεδίου Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας», το οποίο αφού διαμορφωθεί   θα υποβληθεί στα πλαίσια της σχετικής πρόσκλησης για την Βιώσιμη Αστική Ανάπλαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και σύμφωνα με όσα αυτή διαλαμβάνει ως προς τα προαπαιτούμενα και το χρονοδιάγραμμα.

      Το προσχέδιο ΕΣΣΒΑΑ σκοπεί ως χρηματοδοτικό εργαλείο  στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και στην εφαρμογή αναπτυξιακής στρατηγικής σε συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης που παρουσιάζει ένταση προβλημάτων και υποβάθμιση.

     Ο ολοκληρωτικός αυτός χαρακτήρας του εν λόγω σχεδίου πρέπει να εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα, που διασφαλίζεται μέσα από την εταιρική σχέση και την τοπική διακυβέρνηση (διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ).

    Ως εκ τούτου συνεδρίασε το ως άνω θεσμικό όργανο προκειμένου η περιοχή παρέμβασης και οι δράσεις σ’ αυτήν να είναι αποτέλεσμα ευρύτερης συναίνεσης αποδοχής και συναπόφασης. Ο Δήμος Εορδαίας εισηγήθηκε ως περιοχή παρέμβασης το εμπορικό κέντρο  με έμφαση στην επιχειρηματικότητα και καινοτομία.

     Το αποτέλεσμα  της διαβούλευσης ήταν αρχικά  σ’ ένα γενικό πλαίσιο ταύτιση απόψεων ως προς τις προτεραιότητες και τους στόχους του σχεδίου για ισόρροπη ανάπτυξη της πόλης, η οποία προσδοκάται να επέλθει με την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας μέσα από την καινοτομία και επιχειρηματικότητα με παράπλευρο στόχο την κοινωνική συνοχή και το δομημένο περιβάλλον στη βάση της αειφόρου προσέγγισης της αναπτυξιακής διαδικασίας.

     Διαπιστώθηκαν αποκλίνουσες απόψεις ως προς την περιοχή παρέμβασης και τις επιμέρους δράσεις .Υπήρξαν απόψεις που εστίασαν στον βιομηχανικό χαρακτήρα της πόλης και έγιναν εισηγήσεις για αντίστοιχες δράσεις ανάπτυξης βιομηχανικού  τουρισμού, απόψεις που εστίασαν στην πολιτιστική κληρονομιά με αντίστοιχες δράσεις και υποδομές που θα έχουν όμως το χαρακτήρα της καινοτομίας προκειμένου να προσελκύσουν επισκέπτες. Έγιναν εισηγήσεις για ήπιες μορφές παρέμβασης στην περιοχή για την αστική κινητικότητα όπως τη  χρήση ποδηλάτου  καθώς και εισηγήσεις να προβλεφθεί η τοποθέτηση σε διάφορα σημεία φορτιστών για την ηλεκτρική φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και αμαξιδίων ΑΜΕΑ. Επισημάνθηκε η ανάγκη όλες οι υποδομές να εξασφαλίζουν προσπελασιμότητα στα ΑΜΕΑ και να διερευνηθεί η περίπτωσης της δημιουργίας κοινωνικών συνεταιρισμών στα πλαίσια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

    Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επιφυλάχθηκαν να καταθέσουν γραπτές εισηγήσεις εντός χρονοδιαγράμματος, που ετέθη από την ομάδα διοίκησης έργου του Γραφείου Προγραμματισμού, η οποία και θα τις  επεξεργαστεί, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της ανοιχτής διαβούλευσης για το εν λόγω θέμα, με όλους τους ενδιαφερόμενους (stakeholders) της τοπικής κοινωνίας.

αναρτήθηκε  16-06-2016ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ »

Πτολεμαΐδα ,16-06-2016

Εν όψει της σχετικής πρόσκλησης που έχει εκδοθεί για την Βιώσιμη Αστική Ανάπλαση (Β.Α.Α.) από την Ειδική Υπηρεσία  Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.)  του Επιχειρησιακού Προγράμματος  (ΕΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και σύμφωνα με όσα αυτή διαλαμβάνει ως προς τα προαπαιτούμενα και το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να εκπονηθεί Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης  του Δήμου Εορδαίας  . Το ως άνω Ε.Σ.Σ.Β.Α.Α. σκοπεί ως χρηματοδοτικό εργαλείο  στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης περιοχής παρέμβασης που παρουσιάζει ένταση προβλημάτων ,υποβάθμιση και δυσκολία στην εφαρμογή αναπτυξιακής στρατηγικής. Ο ολοκληρωτικός  χαρακτήρας του εν λόγω σχεδίου πρέπει να εξασφαλίζει  συμπληρωματικότητα που διασφαλίζεται μέσα από την εταιρική σχέση και την τοπική διακυβέρνηση (διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους). Ήδη, την 14-06-2016 συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στα πλαίσια της οποίας ο Δήμος Εορδαίας εισηγήθηκε ως περιοχή παρέμβασης το ευρύτερο εμπορικό κέντρο της πόλης δίνοντας έμφαση στην επιχειρηματικότητα ,καινοτομία και περιβάλλον . Τα αποτελέσματα  της συνεδρίασης αυτής είναι υπό επεξεργασία από την ομάδα διοίκησης έργου του Γραφείου Προγραμματισμού . Με την παρούσα πρόσκληση ο Δήμος Εορδαίας καλεί σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση όλους τους ενδιαφερόμενους (stakeholders) που να καταθέσουν τις προτάσεις τους  .To χρονοδιάγραμμα της διαβούλευσης είναι μέχρι την Παρασκευή 08-07-2016.

 

Οι προτάσεις αυτές μπορούν να κατατεθούν

·  Σε έντυπη μορφή στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου (25ης Μαρτίου 15- 1ος Όροφος , Γραφείο 11, Δημοτικό Κατάστημα) ή

·  ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση : pro@ptolemaida.gr

Για οποιοδήποτε θέμα χρήζει διευκρίνισης κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να  απευθύνεται  στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Εορδαίας – Τηλέφωνο : 2463350105 (25ης Μαρτίου 15-1ος Όροφος ,Γραφείο 11, Δημοτικό Κατάστημα).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ


αναρτήθηκε  16-06-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα  10-6-2016

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 18866

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Τετάρτη  15-6-2016  και ώρα 10.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: « Ανακατασκευή – συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας » αριθμ μελέτης 5/2016 & προϋπολογισμό 252.032,52 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ψήφιση πίστωσης.

2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: « Συντήρηση πεζοδρομίων  Δήμου Εορδαίας » αριθμ μελέτης 6/2016 & προϋπολογισμού 203.252,03 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ψήφιση πίστωσης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

αναρτήθηκε  14-06-2016


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

αναρτήθηκε  14-06-2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Πτολεμαΐδα 13-06-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 Αριθ.Πρωτ: 19050

ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

ΠΡΟΣ: Τα μέλη

της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Εορδαίας

 

Σας καλούμε σε επαναληπτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  (λόγω ακύρωσης - μη απαρτία) του Δήμου Εορδαίας η οποία  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 και ώρα 18:30  στην Πτολεμαΐδα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και διαμόρφωση προτάσεων γνωμοδοτικού χαρακτήρα σχετικά με το παρακάτω θέμα της  ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο ΘΕΜΑ

¨       Κατάρτιση Προσχεδίου Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Ο  Δήμαρχος Εορδαίας

Ζαμανίδης Σάββας

αναρτήθηκε  13-06-2016ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ 2015 –ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

αναρτήθηκε  13-06-2016


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε φανερή-προφορική-πλειοδοτική δημοπρασία σε εκτέλεση της

υπ’αριθμ. 114/2016 απόφασης δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας και σύμφωνα με τους παρακάτω

όρους δημοπρασίας που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή δήμου Εορδαίας με την υπ’αριθμ. 112/2016

απόφασή της για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου συνολικής έκτασης 3.596,78 τ.μ με

αναψυκτήριο 39,48 τ.μ και βοηθητικούς χώρους 28,49 τ.μ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Εμπορίου.

Η δημοπρασία πλειοδοτική-φανερή-προφορική, θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Πτολεμαΐδας,

δ/νση 25ης Μαρτίου 15, στις 28/6/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ ενώπιον της Επιτροπής

διαγωνισμού, όπως ορίστηκε με την 373/2014 απόφαση δημοτικού Συμβουλίου.

Η χρήση θα είναι αποκλειστικά για αναψυκτήριο-οβελιστήριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές

διατάξεις.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω:

1) Εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς

για ένα έτος, αναγνωρισμένης Τράπεζας η βεβαίωση του ΤΠΚΔ για παρακατάθεση σ’ αυτό από

αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασίας ή απ’ αυτόν που να ενεργεί για

λογαριασμό του διαγωνιζομένου.

2) O τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα

συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο

υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης

3) Βεβαίωση μη οφειλής από το Ταμείο του δήμου του ί δ ι ο υ και του ε γ γ υ η τ ή τ ου.

4) Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.

5) Α.Φ.Μ.

Η μίσθωση ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και για τρία (3) συν τρία (3) έτη. Ελάχιστο

όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 150 ευρώ/μήνα.

(δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλοι εκτός των οφειλετών του (δήμου.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Τ.Κ Εμπορίου και στον πίνακα

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του (δήμου www.ptolemaida.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο

δ(ημοτικό κατάστημα Πτολεμαΐδας, στο γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, στους αρμόδιους

υπαλλήλους κα. Τσακμάκη Αναστασία και κ. Σιταρίδη Ιωάννη, τηλ/φαξ 2463350110.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

αναρτήθηκε  13-06-2016
«ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ» ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΤΗΝ 8η  ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Egnatia expo 2016

 
     

       Μεγάλη είναι η  επισκεψιμότητα  στο Περίπτερο του Δήμου Εορδαίας , που λειτουργεί στα πλαίσια της 8ης Γενικής Εμπορικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας Egnatia expo 2016 , η οποία πραγματοποιείται στο parking του Ξενοδοχείου Παντελίδης της Πτολεμαϊδας. 

     

     Στο καλαίσθητο Περίπτερο του Δήμου ,     ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί πλήρως για την Εορδαία , που συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα Ενεργειακά Κέντρα των Βαλκανίων και της Ευρώπης.

    Η  ιστορία   της περιοχής ,η  μετάβασή της στη βιομηχανική εποχή και οι προκλήσεις του μέλλοντος  , η ανοδική πορεία της Εορδαίας των 60  και πλέον χρόνων καταγεγραμμένη σε έντυπα αλλά και ηλεκτρονικά πληροφορεί τον επισκέπτη για τη δύναμη και τις δυνατότητες της Εορδαίας  . 

    Στο καλοδουλεμένο video του Δήμου απεικονίζονται οι υποδομές του Δήμου στην  υγεία, την  πρόνοια, την  παιδεία, την άθληση, τον πολιτισμό ,τον τουρισμό καθώς και το παραγωγικό περιβάλλον του Δήμου. Στο σχετικό video της ΔΕΗ περιγράφεται η ανάπτυξη του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ,    οι αποκαταστάσεις των ορυχείων και η επανακαλλιέργεια   των εδαφών , που προσδιορίζουν το παραγωγικό μέλλον της Εορδαίας.

    Οι ενεργειακές εξελίξεις , η επενδυτική δραστηριότητα , η βιομηχανική τεχνογνωσία, η ελπιδοφόρα ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και η προσαρμοστικότητα στις αλλαγές του παραγωγικού και φυσικού περιβάλλοντος , αναδεικνύουν την Εορδαία σε ιδανικό τόπο για την εφαρμογή νέων , καινοτόμων προτάσεων και υλοποιήσεων.

    Όπως επισημαίνεται στο μήνυμα του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη    με αφορμή την EXPO 2016 : «Με σχεδιασμό , με συνεργασίες και με συνετή ,στοχευμένη διαχείριση των πόρων , εργαζόμαστε για την περιβαλλοντική ανάταξη και για την παραγωγική προσαρμογή της περιοχής μας στη μεταβιομηχανική εποχή. Ο Δήμος Εορδαίας ισχυρό κέντρο και οικονομικός πόλος , θα συνεχίσει τη δημιουργική του παρουσία στη νέα εποχή που διαμορφώνεται στον τόπο και την Περιφέρειά μας. Οι κατακτήσεις του παρελθόντος μας εγγυώνται τις λύσεις στις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος».   

αναρτήθηκε  10-06-2016

1o Χλμ. Πτολ/δας - Κοζάνης

Πτολεμαΐδα,  09/06/2016

Εγκαταστάσεις  ΑΕΒΑΛ, 50200, Πτολεμαΐδα        

Αριθμ. Πρωτ.: -16-   

+30 2463027066                         

Fax:  +30 2463027066           

ΠΡΟΣ:     Τους Μετόχους της «ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεμαΐδας Α.Ε.»:

1.            ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

2.            ΕΚΕΤΑ – Κ.Δ., 6ο  χλμ Οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Κ.: 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης  Fax: 2310-498180

3.            ΕΚΕΤΑ-ΙΤΕΣΚ,

1ο χλμ Πτολεμαΐδας Κοζάνης, Χώρος πρώην ΑΕΒΑΛ,

 Fax: 24630-53843 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2016

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΒΙΟ.ΠΑ.Π.  Α.Ε.», και σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη, 30/06/2016, και ώρα        13.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρίας «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε.», στο 1ο χλμ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης, στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση του Ισολογισμού και υποβολή των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015, με την έκθεση του ΔΣ και την έκθεση των ελεγκτών.

2.    Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλειόμενη διαχειριστική χρήση.

3.    Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την επόμενη διαχειριστική χρήση.

 

 

Για το Δ.Σ. της ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεμαΐδας ΑΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Πρόεδρος Δ.Σ. ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας ΑΕ


αναρτήθηκε  09-06-2016

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ

 

Το 9ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης και το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλούν στο Λογοτεχνικό και Μουσικό Δρώμενο: «για σένα Μάνα μου μιλώ», την Κυριακή 12 Ιουνίου 2016, στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας στις 11.30 πμ. με είσοδο ελεύθερη.

Πρόκειται για μία παρουσίαση που στηρίζεται στη σύμπραξη Μαθητών του Νηπιαγωγείου και του Γυμνασίου-Λυκείου, αλλά και των ενηλίκων (μητέρες νηπίων). Πιο συγκεκριμένα κατά το σχολικό έτος 2015-2016 πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του Νηπιαγωγείου δύο Ενδοσχολικές Δράσεις με αντικείμενο τη Δημιουργική Γραφή. Τα νήπια ασκήθηκαν σε τεχνικές Δημιουργικής Γραφής στα πλαίσια του Παιδαγωγικού Προγράμματος και οι μητέρες τους ακολούθησαν ένα Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στο ίδιο αντικείμενο στα πλαίσια προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων διάρκειας 50 ωρών, που οργάνωσε γι αυτές το Νηπιαγωγείο.

Τα συγγραφικά παράγωγα των μητέρων αποτελούν και τον κειμενικό κορμό της εκδήλωσης, ενώ οι Μαθητές του Μουσικού Σχολείου αγκαλιάζουν μουσικά και ερμηνευτικά τη συλλογική αυτή δράση.

Το όλο εγχείρημα το οποίο στηρίζεται πολύπλευρα από την Περιφερειακή Διεύθυνση  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, αποτελεί μια Καινοτόμο Δράση Ενδοσχολικής και Διασχολικής υφής και αποδεικνύει πως ο χώρος του σχολείου αποτελεί ένα εξαιρετικό έδαφος δημιουργικών και πρωτότυπων συνεργασιών.   
αναρτήθηκε  09-06-2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

          Καλούνται οι γονείς που έχουν άρρενα τέκνα που γεννήθηκαν το έτος 2015 και δεν είναι γραμμένα στον παρακάτω κατάλογο ή έχουν εσφαλμένα στοιχεία όπως αναγράφονται, να υποβάλλουν τις τυχών ενστάσεις από σήμερα έως τις 30 Ιουνίου 2016 στο τμήμα Μητρώων αρρένων,  τηλ: 2463 3 50145.

          Ο ονομαστικός κατάλογος έχει αναρτηθεί στα Κ.Ε.Π του Δήμου, στα δημοτικά καταστήματα (πρώην Δημαρχεία) των Δ.Ε του Δήμου καθώς επίσης και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Εορδαίας.

Μητρώα αρρένων 2015

Ο Αντιδήμαρχος Εορδαίας

Κοκκινίδης Γεώργιος
αναρτήθηκε  08-06-2016


 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΑΒΒΑ ΖΑΜΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΗΛΙΑΝΑ ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ 

 

          Συγχαίρω θερμά τη συντοπίτισσά μας αθλήτρια του «ΑΙΟΛΟΥ»  Ηλιάνα Κοροσίδου , η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στη Σφυροβολία στους Μεσογειακούς Αγώνες Στίβου , που διεξήχθησαν στις 4 και 5 Ιουνίου στην Τύνιδα της Τυνησίας . 

   Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και στον προπονητή της Κωνσταντίνο Κοροσίδη , καθώς ο κόπος  και των δύο έχει ανταμειφτεί.  

    Η αναγνώριση των προσπαθειών της Ηλιάνας δίνει προοπτική σε όλα τα νέα  παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό και αποδεικνύει τη πολύ καλή δουλειά, που γίνεται στα Αθλητικά Σωματεία του τόπου μας.αναρτήθηκε  07-06-2016ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

 

    Την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος τίμησαν ο Δήμος Εορδαίας , η ΔΙΑΔΥΜΑ και η ΔΕΗ  με τη διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης , που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 6-6-2016  στο Παλιό Πάρκο Πτολεμαϊδας με τη συμμετοχή Δημοτικών Σχολείων και του Ειδικού Σχολείου της Πόλης .  

  Υποδεχόμενος τους εκπροσώπους των φορέων και τους μαθητές ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης επεσήμανε : «Ο Δήμος Εορδαίας μέσω της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος μαζί μα τη ΔΙΑΔΥΜΑ και τη ΔΕΗ, συνδιοργάνωσε τη σημερινή εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος που ήταν η 5η Ιουνίου. Θέλω να συγχαρώ τους συνδιοργανωτές  και να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, που με προθυμία συμμετέχουν σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Η προστασία και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε γιατί οι επιπτώσεις από τις ανθρώπινες δραστηριότητες επέφεραν την κλιματική αλλαγή , που σήμερα είναι ο υπ΄αριθμόν ένα φυσικός κίνδυνος.  Η επιλογή μας να απευθυνθούμε στα παιδιά της περιοχής μας έγινε γιατί πιστεύουμε ότι τα παιδιά είναι η ελπίδα για να βελτιώσουμε τη ζωή μας αλλά και για να αποκτήσουμε περιβαλλοντική συνείδηση. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας αρμοδίων φορέων , υπηρεσιών και πολιτών . Θα πρέπει λοιπόν να επιδείξουμε όλοι μεγαλύτερη ευαισθησία , προκειμένου να έχουμε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον».    

    Στο χαιρετισμό του ο Διευθυντής της ΔΙΑΔΥΜΑ Δημοσθένης Μαυρίδης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το επόμενο διάστημα θα βελτιωθεί η περιβαλλοντική συμπεριφορά όλων σε πολλά επίπεδα , τονίζοντας πως οι εκπρόσωποι του φορέα έχουν ενημερώσει 4000 μαθητές για το θέμα της Ανακύκλωσης , ενώ αναμένεται η ενημέρωση άλλων 15000 μαθητών σε επίπεδο Δυτική Μακεδονίας .  

     Στέλνοντας το δικό του περιβαλλοντικό  μήνυμα ο Διευθυντής  Λειτουργικής Υποστήριξης  της ΔΕΗ.Α.Ε.-Λ.Κ.Δ.Μ. Δημήτρης Ζαραφίδης , τίμησε το παλιό στέλεχος  της ΔΕΗ Ιωάννη Ρούση  για τη συμβολή του στην αναβάθμιση του πρασίνου σε όλο το  λεκανοπέδιο , ενώ την εκδήλωση χαιρέτησε και ο Πρόεδρος του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ Μόσχος Μόσχου..  

   Τα παιδιά που κατέκλεισαν το χώρο του πάρκου είχαν την ευκαιρία να στείλουν τα δικά τους μηνύματα μέσα από διάφορες περιβαλλοντικές δράσεις , ζωγραφίζοντας και φυτεύοντας λουλούδια  αλλά και να περιεργαστούν τα ανάλογα εκθέματα , που υπήρχαν στο χώρο.  αναρτήθηκε  06-06-2016ΜΑΓΕΨΕ ΤΟ ΦΙΛΟΜΟΥΣΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ 8ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΤΟΥ Β.Δ.Ω..ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

      Η Πολυφωνική Χορωδία του Βαρβούτειου Δημοτικού Ωδείου Πτολεμαϊδας  επέστρεψε από το 8ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Ναυπάκτου - "Μίκης Θεοδωράκης" έχοντας πραγματοποιήσει μία άρτια και καθηλωτική εμφάνιση, που καταχειροκροτήθηκε από τις παριστάμενες χορωδίες και το φιλόμουσο κοινό της Ναυπάκτου. Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους Στ.Μπερή (μαέστρο), Γ.Χατζηνάσιο και Χρ.Λεοντή έδωσε στην Πολυφωνική Χορωδία 221 βαθμούς, κατατάσσοντάς την στην 4 ΘΕΣΗ (ανάμεσα σε 13 χορωδίες), μόλις 9 βαθμούς πίσω από την τρίτη θέση.

     Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πολυφωνική Χορωδία, υπό τη Διεύθυνση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ήταν η πρώτη χορωδία αποτελούμενη εξ' ολοκλήρου από ερασιτέχνες μουσικούς.
   Η εμφάνιση και η απόδοση της χορωδίας, η οποία κατέπληξε τους παριστάμενους, έρχεται ως επιβράβευση της σκληρής και λεπτομερούς δουλειάς που γίνεται εδώ και χρόνια και κατατάσσει τη Πολυφωνική Χορωδία στα σημαντικότερα χορωδιακά σύνολα της Ελλάδαςαναρτήθηκε  06-06-2016


ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
αναρτήθηκε  06-06-2016MΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ» ΕΚΘΕΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

      Ενώνοντας τις δυνάμεις τους 20 καταξιωμένοι καλλιτέχνες της περιοχής ,που επικοινωνούν με το κοινό μέσα από διαφορετικούς τρόπους έκφρασης και τέχνης,  παρουσιάζουν τα έργα τους στο «Διάδρομο» του Παλαιοντολογικού και ιστορικού  Μουσείου Πτολεμαϊδας , στα πλαίσια μιας ιδιαίτερης Έκθεσης, που θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουνίου 2016. 

     Εγκαινιάζοντας την Έκθεση ο Πρόεδρος του Μουσείου Χρήστος Κατσίνας συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες δημιουργούς για τα έργα τους , που χαρακτηρίζονται από διαφορετικές μορφές ,τεχνικές και αισθητικές , ενώ τόνισε ότι προγραμματίζεται για το Φθινόπωρο μία Έκθεση μόνο Ζωγραφικής και Αγιογραφίας από τοπικούς καλλιτέχνες.

    Εκπροσωπώντας όλους τους καλλιτέχνες η Ζωγράφος Τούλα Χαριτίδου , ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Μουσείου κ. Κατσίνα για τη φιλοξενία, την κ. Γκέκα για την επιμέλεια της Έκθεσης, τον κ. Παπαδόπουλο για  το σχεδιασμό της αφίσας , το Νέο Ωδείο για τη μουσική κάλυψη της εκδήλωσης και όλους τους παρισταμένους.                       Αναφερόμενη στο χαρακτήρα της Έκθεσης η κ. Χαριτίδου επεσήμανε πως «ο κάθε καλλιτέχνης για διαφορετικούς λόγους καταπιάνεται με φυσικά υλικά, ακατέργαστα πολλές φορές  , δίνοντάς τα το  σχήμα , τη μορφή αλλά και τη χρηστικότητα  που επιθυμεί». 

      Η Έκθεση λειτουργεί καθημερινά και οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν δημιουργήματα υψηλής τέχνης ή απλές κατασκευές αλλά και να αναγνωρίσουν τις ικανότητες  που μπορεί να διαθέτουν , προκειμένου να ασχοληθούν με τη δημιουργία ανάλογων έργων.  

    
αναρτήθηκε  02-06-2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πτολεμαΐδα :   1-6  -2016

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                          Αριθμ. Πρωτ. :    16794                                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                 

……………………………….                                       

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.                                                      

Τηλέφωνο : 24633 50111

                                                                         ΠΡΟΣ

 

 

1.    Το Δήμαρχο

2.    Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3.    Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας

4.    Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  7  Ιουνίου    2016  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  7 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.    Έγκριση του Τρόπου  εκτέλεσης διαφόρων έργων – Τροποποίηση πρ/σμού 2016

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

2.    Έγκριση παραλαβής μελετών.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

3.    Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων & προμηθειών.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης

 

4.    Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης

 

5.    Παράταση μείωσης  μισθωμάτων περιπτέρων.

Εισηγητής  : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης.

 

6.    Συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Καιδης.

 

7.    Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ  Γεώργιος Θεοδοσιάδης

 

8.     Αντικατάσταση μέλους επιτροπής καταγραφής παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Εισηγητής Ο πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης.

 

9.    Έγκριση Απολογισμών σχολικών επιτροπών Α/θμίας & Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΝΠ  Ιωάννης Αριστερίδης.

 

10. Έγκριση αποφάσεων σχολικών επιτροπών  Α/θμίας & Β/θμίας  εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΝΠ Ιωάννης Αριστερίδης.

 

11. Έγκριση Απολογισμού οικ. Έτους 2015 του ΝΠ  ΚΟΙΠΠΑΠ

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του ΝΠ  ΚΟΙΠΠΑΠ Χρήστος Κατσίνας.

                                                                   Ο Πρόεδρος ΔΣ

                                                             Γεώργιος  Θεοδοσιάδης

αναρτήθηκε  02-06-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


αναρτήθηκε  02-06-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα  1-6-2016

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 16814

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Π  Ρ  Ο  Σ

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Δευτέρα  6-6-2016  και ώρα 14.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1. Προέλεγχος Απολογισμού - Ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσεως οικ.έτους 2015 Δήμου Εορδαίας  και σύνταξη σχετικής έκθεσης.

2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: « Ανακατασκευή – συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας » αριθμ μελέτης 5/2016 & προϋπολογισμό 252.032,52 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

3. Εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας» , λήψη σχετικής απόφασης.

4. Εγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π.», ορισμός αναδόχου.

5. Λήψη απόφασης σχετικής με την εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήματος Δημ.Γ. Τσίρου.

6. Κατάρτιση όρων φανερής προφορικής – πλειοδοτικής - δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Καστανόδασος) στην Τ.Κ. Εμπορίου.

7. Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας», ορισμός αναδόχου.

8. Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας», ορισμός αναδόχου.

9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: « Συντήρηση πεζοδρομίων  Δήμου Εορδαίας » αριθμ μελέτης 6/2016 & προϋπολογισμού 203.252,03 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

10. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: « Επέκταση Εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Κομνηνών » αριθμ μελέτης 6/2014 & προϋπολογισμού δαπάνης 72.357,72 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

 

Ο ΔΗΜΑΡΧ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

αναρτήθηκε  02-06-2016


ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΑΒΒΑ ΖΑΜΑΝΙΔΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

    Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον Ο.Η.Ε. ως «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» , με τον  φιλόδοξο στόχο να καταστήσει συνείδηση του κάθε ανθρώπου ότι η φυσική και ηθική του υπόσταση είναι συναρτημένες με το περιβάλλον, που ο ίδιος δημιουργεί για τον εαυτό του αλλά και τους συνανθρώπους του.

   Η επιβάρυνση όμως και η υποβάθμιση του φυσικού μας χώρου από τις ποικιλόμορφες παραγωγικές δραστηριότητες , καθιστούν παγκόσμια επιτακτική την ανάγκη αποκατάστασης μιας ισορροπίας  η διαταραχή της οποίας είναι συχνά ολέθρια για την ίδια τη ζωή. 

   Κοινή είναι πλέον η πεποίθηση ότι καμία αναπτυξιακή πορεία δεν είναι υποχρεωτικό να συνοδεύεται από τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

  Άλλωστε αυτή είναι και η δική μας αντίληψη για την περίπτωση της περιοχής μας , η επιβάρυνση της οποίας είναι γνωστή και που θα πρέπει με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και συντονισμένες δράσεις όλων μαζί  των φορέων να διασφαλιστεί η θωράκισή της, με στόχο ένα ανθρώπινο  φυσικό περιβάλλον.

   Είναι βέβαιο ότι η συλλογική αυτή προσπάθεια απαιτεί την εδραίωση μιας σύγχρονης οικολογικής συνείδησης και παιδείας , κάτι που μας αφορά όλους , για μία καλύτερη ποιότητα ζωής , όπως αρμόζει στον πολιτισμό μας.

αναρτήθηκε  01-06-2016 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Πτολεμαΐδα 31 Μαΐου 2016  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Αριθμ. Πρωτ. 16641

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΪΑΣ

 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προς :

Επιτροπή διαβούλευσης Δήμου Εορδαίας

 

ΕΝΤΑΥΘΑ

 

 

-----------------------------

Ταχ. Δ/νση              : 25ης Μαρτίου 15 - Πτολεμαίδα

Ταχ. Κωδ.               : 502 00

Τηλέφωνο               : 2463350105

Φαξ                         : 2463350150

Ηλεκτρ. Διεύθυνση : pro@ptolemaida.gr

 

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ.

 

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 10 Ιουνίου του 2016 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, εν όψη της κατάρτισης του Προσχεδίου Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, προκειμένου να υποβάλλεται  τις προτάσεις σας.

 

Το Προσχέδιο ΕΣΣΒΑΑ που θα υποβληθεί θα αφορά ολοκληρωμένη παρέμβαση σε αστική περιοχή της Δ.Κ. Πτολεμαίδας, με σκοπό την αποκατάσταση του οικονομικού της ιστού και τη λειτουργία της ως μοχλού ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, την αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ιδίως περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών, την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών και την προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον.

 

Πληροφορίες για το ΕΣΣΒΑΑ διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ www.pepdym.gr ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ημερομηνία 20-04-2016, η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Σάββας Ζαμανίδης

αναρτήθηκε  01-06-2016


ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

    Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο ετήσιος εκπαιδευτικός κύκλος Δημιουργικής Γραφής που διοργανώθηκε από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία  με το Μ.Π.Σ. Δημιουργικής Γραφής Παν.Δυτ.Μακεδονίας, τους Σχολικούς Συμβούλους 3ης&4ης Περιφέρειας Κοζάνης και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Εορδαίας.

Ετήσιος Κύκλος  Δημιουργικής Γραφής

 «Παίζοντας με τις λέξεις»

Εισαγωγή στη Δημιουργική Γραφή. Ασκήσεις/ Λεκτικά παιχνίδια .

Εισηγήτρια: Σοφία Καλμανίδου/ Βιβλιοθηκονόμος, Φοιτήτρια Μ.Π.Σ. Δημιουργικής Γραφής Παν.Δυτ.Μακεδονίας

«Η Δημιουργική Γραφή πάει σχολείο»

Η Δημιουργική γραφή στο σχολείο στα αναλυτικά προγράμματα και στις ασκήσεις των σχολικών εγχειριδίων.

Εισηγήτρια: Άννα Βακάλη/ Φιλόλογος, Διδάκτωρ Δημιουργικής Γραφής

«Χτίζοντας έναν ήρωα»

Αφήγηση – Χαρακτήρες – Πλοκή

Εισηγητές: 1. Γεώργιος Γεωργιάδης/ Φιλόλογος, Φοιτητής Μ.Π.Σ Δημιουργικής Γραφής Παν.Δυτ.Μακεδονίας

Γιώργος Σπυράκης / Συγγραφέας , Φοιτητής Μ. Π. Δημιουργικής Παν.Δυτ.Μακεδονίας

«Εικονοαφηγήσεις και Δημιουργική Γραφή»

Παρουσίαση προγράμματος παραγωγής ιστοριών μέσα από εικόνες.

Εισηγήτρια: Έλενα Αρτζανίδου / Συγγραφέας παιδικών βιβλίων

«Το κατάλληλο ρούχο»

Διήγημα – Δημιουργική ανάγνωση και γραφή

Αφήγηση – Εστίαση- Τεχνικές

Εισηγητές: Μιχάλης Πιτένης / Συγγραφέας

Σοφία Καλμανίδου/ Βιβλιοθηκονόμος, Φοιτήτρια Μ.Π.Σ Δημιουργικής Γραφής Παν.Δυτ.Μακεδονίας

«Το δέντρο που έδινε… παραμύθια»

«Ψίθυροι της φύσης… ιστορίες της ζωής»

Παραμύθι- Δομή- Τεχνικές αφήγησης

Εισηγητές:  Σοφία Καλμανίδου/ Βιβλιοθηκονόμος, Φοιτήτρια Μ.Π.Σ. Δημιουργικής Γραφής Παν.Δυτ.Μακεδονίας

Ελένη Μπαμπίλα / Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης

 

Ο Πρόεδρος Χρήστος Κατσίνας  και το Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ( ΚΟΙΠΠΑΠ) ευχαριστούν θερμά όλους τους εισηγητές, που υποστήριξαν με τη συμμετοχή τους το πρόγραμμα.
αναρτήθηκε  31-05-2016


ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

     Σύσκεψη με θέμα το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που προβλέπει το  κλείσιμο Ολοήμερων Νηπιαγωγείων , Σχολείων και άλλων τμημάτων ένταξης, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας , με πρωτοβουλία του Δημάρχου Σάββα Ζαμανίδη, όπου συμμετείχαν Διευθυντές Σχολείων και εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολικών Μονάδων της Εορδαίας.

     Προηγήθηκε η ανάλογη εισήγηση επί του θέματος από τον Αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Πολυχρονίδη , που  εκπροσώπησε τον Δήμαρχο  ο οποίος αναχώρησε εσπευσμένα στην Αθήνα για θέματα του Δήμου και στη συνέχεια  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Γεώργιος Θεοδοσιάδης έδωσε το λόγο στην   επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Αντωνία Χόλμπα και στον  εκπρόσωπο της μείζονος αντιπολίτευσης  Δημοτικό Σύμβουλο Ιωάννη Ασπράγκαθο.   

    Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των παρισταμένων εκπαιδευτικών και των γονέων, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο κλεισίματος Σχολείων της περιοχής.   

     Αφού εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα αποφασίστηκε η κατάθεση υπομνήματος ,  προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής  Μακεδονίας, με  το οποίο    εκφράζεται  η  αντίθεση  της Εκπαιδευτικής Κοινότητας  για το Νομοσχέδιο , που προβλέπει ρύθμιση λαιμητόμο η οποία   θα οδηγήσει σε κλείσιμο εκατοντάδες Νηπιαγωγεία .     αναρτήθηκε  30-05-2016
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

    Με στόχο το συντονισμό των αρμοδίων Υπηρεσιών , εν όψει της θερινής αντιπυρικής περιόδου που ξεκίνησε από την 1η Μαΐου  και θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου, συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Εορδαίας, με την παρουσία των εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων φορέων.

    Τέθηκαν τα θέματα ελέγχου των δασικών δρόμων και εκτάσεων και δημιουργίας  αντιπυρικών ζωνών , ενώ οι εκπρόσωποι των υπευθύνων υπηρεσιών και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις για τα επιμέρους προβλήματα των χωριών κατά την Θερινή περίοδο. 

    Τη συζήτηση συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μάρκος Βύρλιος , ο οποίος επεσήμανε ότι υπήρξε σύμπνοια από  όλους τους συμμετέχοντες και αποφασίστηκε μία νέα στρατηγική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύψουν.

    Το «παρών» στη συνεδρίαση έδωσε και ο Προϊστάμενος της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Πρόδρομος Ασλανίδης , τονίζοντας τη σημασία της σύσκεψης του τοπικού Συντονιστικού Οργάνου, για τη λήψη μέτρων ετοιμότητας , ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αγαστή συνεργασία με το Δήμο Εορδαίας.  αναρτήθηκε  30-05-2016


 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Η 18η  ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

    Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα 30 Μαΐου  η  18η Ανθοκομική Έκθεση του Δήμου Εορδαίας οι πύλες της οποίας άνοιξαν την Πέμπτη  26 Μαΐου 2016 το απόγευμα στο χώρο της λαϊκής αγοράς με τον καθιερωμένο Αγιασμό από τον Πατέρα Αναστάσιο και με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων και πλήθους επισκεπτών.

   Στη φετινή διοργάνωση, η οποία ήταν αναβαθμισμένη ποιοτικά και αισθητικά ,  συμμετείχαν   παραγωγοί-μέλη του Ανθοκομικού Συνεταιρισμού Κεντρικής Μακεδονίας    με μια μεγάλη γκάμα  φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, σε προσιτές τιμές.

   Μεταφέροντας το χαιρετισμό  του Δημάρχου Εορδαίας    Σάββα Ζαμανίδη, ο οποίος   βρισκόταν στην Αθήνα για σημαντικά θέματα του Δήμου , ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου Ιωάννης Τσοκτουρίδης εγκαινίασε την έκθεση,  ευχαρίστησε όλους τους εκθέτες για τη συμμετοχή τους και τους πολίτες  για την αθρόα προσέλευσή τους  ,  ενώ συνεχάρη τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και τις Αντιδημαρχίες   για τη συμβολή τους στην συνέχιση του θεσμού , που όπως τόνισε, «αποτελεί πόλο έλξης για τους κατοίκους, ζωντανεύει την Πόλη , δίνει την ευκαιρία στους επαγγελματίες να προωθήσουν τα προϊόντα  τους , ευαισθητοποιώντας τους νέους μας σε θέματα πρασίνου και περιβάλλοντος  ».    

   Από την πλευρά του ο Πρόεδρος  του διοικητικού συμβουλίου του Ανθοκομικού συνεταιρισμού Κεντρικής Μακεδονίας  Κωνσταντίνος Κεχαγιάς επισήμανε ότι η έκθεση αποτελεί θεσμό για την περιοχή, στον οποίο με χαρά ανταποκρίνονται οι παραγωγοί σε τιμές χονδρικής, ευχαριστώντας το Δήμο Εορδαίας για την όλη διοργάνωση και την άψογη συνεργασία .

   Μία ξεχωριστή νότα στην όλη διοργάνωση έδωσαν  οι πολιτιστικοί Σύλλογοι Βλατσιωτών ,Ηπειρωτών, Θρακιωτών ,Μικρασιατών ,Κρητών, Ποντίων και Ερμακιάς, τα χορευτικά τμήματα των οποίων παρουσίασαν  παραδοσιακούς χορούς σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

   Όσο για τους επισκέπτες μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν το υπέροχο θέαμα των πολύχρωμων λουλουδιών και τις παράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις , κατακλύζοντας καθημερινά  όλους τους χώρους.αναρτήθηκε  30-05-2016


ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ» ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

 

     Άκρως ενδιαφέρουσες και ουσιαστικές ήταν οι εισηγήσεις της  Ημερίδας  με θέμα « Επαγγελματική εξουθένωση στο χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας και της πρόνοιας», που  πραγματοποιήθηκε  την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016  στο Πνευματικό κέντρο Πτολεμαϊδας, με πρωτοβουλία του Π.Τ. Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Δυτ. Μακεδονίας και τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, του Δήμου Εορδαίας και της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας.

     Ανοίγοντας τις εργασίες της Ημερίδας  η Πρόεδρος του Συνδέσμου  Κοινωνικών Λειτουργών Δυτ. Μακεδονίας Αναστασία Βαβλιάρα, αναφέρθηκε στο σκοπό  του εγχειρήματος,  που είναι  η ανίχνευση των συμπτωμάτων, η αναγνώρισή τους και οι αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισής τους και στα ωφέλει που μπορούν να αποκομίσουν οι συμμετέχοντες στα Βιωματικά Εργαστήρια.

  Την πρωτοβουλία του Π.Τ. ΣΚΛΕ Δυτ. Μακεδονίας εξήραν στο χαιρετισμό τους ο Βουλευτής Μίμης Δημητριάδης , ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας –Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής Σταύρος Γιαννακίδης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας Απόστολος Καΐδης και ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κοζάνης Μανώλης Κουτσοσίμος.  

Ακολούθησαν οι  εισηγήσεις και τοποθετήσεις που περιλάμβανε το πρόγραμμα  της  ημερίδας με τα παρακάτω θέματα:

   -«Εκπαιδευτικοί, Ομάδα Υψηλού Κινδύνου. Πηγές και Στάδια της Επαγγελματικής τους Εξουθένωσης . Η Διεπιστημονική Συνεργασία ως ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου», που εισηγήθηκε η Κοινωνική Λειτουργός με εξειδίκευση στη ειδική αγωγή και  Πρόεδρος του Π.Τ. ΣΚΛΕ Δυτ. Μακεδονίας  Αναστασία Βαβλιάρα.

Τοποθέτηση:Ιωάννης Σούλιος, Προΐστάμενος Επιστημονικής &  Παιδαγωγικής καθοδήγησης Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

 - <<Ιστορική Αναδρομή και Αιτιολογικοί παράγοντες που συμβάλουν στην Επαγγελματική εξουθένωση στο χώρο της Υγείας>>, που παρουσίασε η Ευαγγελία Παπαδοπούλου ,Νοσηλεύτρια Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαίδας. Τμήμα Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

Τοποθέτηση: Χαράλαμπος Τσεβελεκίδης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης.

- <<Επαγγελματική Εξουθένωση εργαζομένων σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας. Παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων από εργαζόμενους σε ιδρύματα της Πρόνοιας>>, που ανέπτυξε ο Γιώργος Φιλιππίδης, Μsc Κοινωνικός Λειτουργός ,Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Δ.Π.Θ, μέλος Δ.Σ. Σ.Κ.ΛΕ

Τοποθέτηση: Σταύρος Γιαννακίδης, Αντιπεριφερειαρχης Υγείας, Πρόνοιας και κοινωνικής συνοχής.

-          <<Η Συναισθηματική Βία <<mobbing>> στο χώρο εργασίας , που εισηγήθηκε ο Dr Κωνσταντίνος Αραπίδης, Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. Πρόεδρος Ελληνικής Ψυχιατροδικαστικής Εταιρείας Β. Ελλάδας (Ε.Ψ.Δ.Ε. Β. Ελλάδας).

 Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στα Βιωματικά Εργαστήρια με θέμα:

<<Διαχείριση του άγχους στον εργασιακό χώρο>> την ευθύνη των οποίων είχαν η Ιωάννα Δενδρή, Ψυχολόγος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Α.Π.Θ., ΜSc στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και η Αθηνά Δημητριάδου, Ψυχολόγος-Ψυχοδραματίστρια .

αναρτήθηκε  26-05-2016
Πτολεμαϊδα 26-05-2016

Αριθμ.πρωτ:16132

ΑΔΑ: 6ΨΝΠΩΡ6-ΔΚΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Aρ.μελ.2/2016

ΕΡΓΟ:

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

 

 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»

 

ΣΑΕΠ 541 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Ο Δήμος  Εορδαίας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»,με προϋπολογισμό 18.000,00 Ευρώ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που θα γίνουν είναι αντικατάσταση των πλακών πεζοδρομίου περιμετρικά του κτιρίου και συντήρηση των επιχρισμάτων στις μαρκίζες και περιμετρικά των κουφωμάτων τα οποία λόγω υγρασίας παρουσιάζουν βλάβες..

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής ομάδες εργασιών : Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις -Καλύψεις

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού  (Διακήρυξη ΤΥΠΟΣ Β, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, Δ/νση 25ης Μαρτίου 15, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο και FAX :2463350110, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κ. Σιταρίδης Ιωάννης.  Για τεχνικές διευκρινίσεις αρμόδια υπάλληλος κα. Ε.Καρογδανίδου, Πολιτικος Μηχανικός , τηλ. 2463027066.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7-6-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  του άρθρου 5 του Ν.3669/2008.

4 Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών ενοτήτων ανάλογης ειδικότητας και εμπειρίας (άρθρο 11 της Απόφασης Δ17α/04/50/ΦΝ430/2-10-2001, ΦΕΚ 1314/Β /11-10-2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

               Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

               Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

               Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη ……του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας …………………….., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 292,68 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6.  Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, καθώς θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή ύστερα από αίτησή τους.

7.Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής διακήρυξης της δημοπρασίας θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας.

 

Ο Δήμαρχος

Σάββας Ζαμανίδης


αναρτήθηκε  26-05-2016


ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας και ο Διευθυντής του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας σας ευχαριστούν θερμά για τη δωρεά ενός διαδραστικού συστήματος.

Η δωρεά σας αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για το σχολείο μας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΗΓΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                     ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣαναρτήθηκε  25-05-2016ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣ:  ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ PHILOPATRIA USA

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου  Πτολεμαΐδας σας ευχαριστούν θερμά για τη δωρεά του ποσού των 900,00 €.

Η δωρεά σας αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για το σχολείο μας.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ


αναρτήθηκε  25-05-2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πτολεμαΐδα :  25-5-2016

 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                       Αριθμ. Πρωτ. :   15942                                          

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                               

……………………………….                                        

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.                                                      

Τηλέφωνο : 24633 50111

ΠΡΟΣ

1.    Τon  Δήμαρχο

2.    Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3.    Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας.

4.    Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  26  Μαΐου   2016 ημέρα  Πέμπτη    και ώρα   6 μ..μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης 

 

1.    Διάθεση χώρου ΑΕΒΑΛ  στην 9Π/Π Ταξιαρχία Πεζικού  για  

     χρησιμοποίησή του ως πεδίο Ασκήσεων .

 

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 λόγω του ότι  η ημερομηνία διάθεσης του εν λόγω χώρου είναι 30-31 Μαΐου

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ`

Γεώργιος  Θεοδοσιάδηςαναρτήθηκε  25-05-2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ :25/05/2016  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                              ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 15895

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

                            

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

 

Διακηρύττει ότι στις  03/06/2016 , ημέρα Παρασκευή  , και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Εορδαίας , θα διεξαχθεί ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά επί του συνόλου των ειδών, για την «Προμήθεια τόνερ – μελανάκια εκτυπωτών – φωτοτυπικών έτους 2016, για τις ανάγκες   του Δήμου», συνολικού πρ/σμού 36.388,32 Ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών ορίζεται στο πόσο 591,68€, ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς   το Φ.Π.Α..  

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ (Έλληνες ή Αλλοδαποί).

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληρεί τις  τεχνικές προδιαγραφές.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 03/06/2016 και ώρα  10.00 π.μ.

Για πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, (αρμόδια υπάλληλος κ.Κεσίδου Παρασκευή & Δεπάστα Ευαγγελία , τηλέφωνο-φαξ 2463350113 email:grprom@ptolemaida.gr ή grprom1@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.ptolemaida.gr .

 

      

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣαναρτήθηκε  25-05-2016
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                               ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ  24-5-2016

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                            Αριθ. πρωτ. 3692   

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 90 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΤΗΛ.2463027456 FAX 2463053682

Περίληψη διακήρυξης ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ μειοδοτικού διαγωνισμού

 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΕ ΕΤΟΥΣ 2016»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ

 

   Προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κλειστές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΕ ΕΤΟΥΣ 2015 προϋπολογισμού  13.250,00 € πλέον  Φ.Π.Α. 23% 3.047,50 €  σύμφωνα με τους όρους της υπ’αρίθμ    3689/24-5-2016 διακήρυξης.

   Ο  τρόπος  διεξαγωγής  της δημοπρασίας και εκτέλεσης της προμήθειας διέπονται  από  τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993) 

   Αντικείμενο της δημοπρασίας αυτής είναι η προμήθεια 106 παντελονιών τύπου τζιν,  106  θερινών υποκάμισων,  53 θερινών μπουφάν, και 53  ζευγών θερινών μποτακίων. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από  ίδιους πόρους

    Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.

    Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις(4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

    Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να προσφέρουν για κάθε είδος χωριστά και σε ποσότητες που ορίζονται στον προυπολογισμό της προμήθειας.

      Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΕ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΕ (Δ/νση: 25ης Μαρτίου 90, Πτολεμαΐδα)  στις 31-5-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 λήξη παραλαβής προσφορών. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

   Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

   Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του προϋπολογισμού  για κάθε είδος που προσφέρεται ,χωρίς το  Φ.Π.Α.

   Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5%  επί του συμβατικού προυπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α ,

   Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Εορδαίας οπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση. (7:30πμ εως 2:30μ.μ. από το γραφείο προμηθειών της ΔΕΥΑ Εορδαίας αρμόδια υπάλληλος,  κα Ιντζέπελη Αρίστη τηλ 2463027456 )

    Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας και θα δημοσιευθεί και σε εφημερίδα.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ

 

 

ΦΩΤΙΟΣ  ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣαναρτήθηκε  25-05-2016
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                               ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ  24-5-2016

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                            Αριθ. πρωτ. 3692   

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 90 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΤΗΛ.2463027456 FAX 2463053682

Περίληψη διακήρυξης ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ μειοδοτικού διαγωνισμού

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ

 

   Προκηρύσσει πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ» προϋπολογισμού  5.338,00 € πλέον  Φ.Π.Α. 23% 1.227,74 €  σύνολο  6.565,74 € σύμφωνα με τους όρους της υπ’αρίθμ  3690/24-5-2016 διακήρυξης.

   Ο  τρόπος  διεξαγωγής  της δημοπρασίας και εκτέλεσης της προμήθειας διέπονται  από  τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993) 

      Ανάδοχος  ανακηρύσσεται  αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

   Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των προσφερομένων ειδών,  η μεταφορά και η παράδοση στις εγκαταστάσεις της Τ.Υ της ΔΕΥΑΕ..

    Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

    Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

    Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη και σε ποσότητες που ορίζονται στον προυπολογισμό της προμήθειας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη (με ποινή αποκλεισμού) προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών.

   Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι ισχύος ενός (1) έτους από την υπογραφή της  καθ΄όλη τη διάρκεια της οποίας οι τιμές της δημοπρασίας που θα προταθούν θα παραμείνουν σταθερές.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από  τον ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

   Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

   Το αποτέλεσμα της δημοπροσίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΕ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΕ (Δ/νση: 25ης Μαρτίου 90, Πτολεμαΐδα)  στις 31-5-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 λήξη παραλαβής προσφορών. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

   Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

   Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του προϋπολογισμού χωρίς το   Φ.Π.Α.   Ειδικότερα η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται στο ποσό των  107,00 ευρώ.

   Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% του προυπολογισμού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Υπηρεσίας 25ης Μαρτίου 90 Πτολεμαΐδα, μέχρι την Δευτέρα  30-5-2016  με καταβολή ποσού 5 € στο ταμείο της ΔΕΥΑΕ εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

   Πληροφορίες ως προς τα τεχνικά για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Εορδαίας Ταχ. Δ/νση  Μιαούλη 1, αρμόδιος  υπάλληλος κ.Καλαίτζόπουλος Ευθύμιος, τηλεφ. και φαξ 2463023563 .

Πληροφορίες ως προς τα τεύχη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30πμ εως 2:30μ.μ. από το γραφείο προμηθειών της ΔΕΥΑ Εορδαίας αρμόδια υπάλληλος,  κα Ιντζέπελη Αρίστη τηλ 2463027456 )

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ

 

 

 

ΦΩΤΙΟΣ  ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣαναρτήθηκε  25-05-2016
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 

ΠΡΟΣ:  ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Εορδαίας ευχαριστούν θερμά τη Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Εορδαίας για τη δωρεά του ποσού των 1150 Ευρώ που δόθηκε στα σχολεία που συμμετείχαν στον «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΦΙΣΑΣ» που διοργάνωσε η Επιχείρηση στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού.

Η δωρεά σας αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για τα σχολεία μας.


ΟΙ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΓΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΠΟΥΚΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

αναρτήθηκε  25-05-2016

H θεατρική ομάδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Εορδαίας ΔΗ.Θ.Ε.Ν  και  οι ΟΛΙΓΟΝ ΤΙ, παρουσιάζουν την παράσταση

 

«ΣΙΝΕΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ»

 

Πρόκειται για ένα παζλ με αποσπάσματα από 9 αγαπημένες ελληνικές ταινίες, στις οποίες κατέληξε η ομάδα μετά από πολλή δουλειά πάνω στον ελληνικό κινηματογράφο.

Ζούμε σε μια περίοδο όπου τα όσα συμβαίνουν γύρω μας προκαλούν κατήφεια και θλίψη. Η τέχνη αποτελούσε πάντα μια διέξοδο για τον άνθρωπο. Πολύ περισσότερο το θέατρο μέσα από το οποίο επιτυγχάνεται και η κάθαρση, αποτελεί ένα μέσο το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην γαλήνη την ψυχής.

Οι συναντήσεις και οι αναζητήσεις μας, μας οδήγησαν στον ελληνικό κινηματογράφο γιατί πιστεύουμε πως είναι ένα ζωντανό κύτταρο του πολιτισμού μας και πως ακόμα και σήμερα 50 και πλέον χρόνια μετά, οι ελληνικές ταινίες και δη οι κωμωδίες αποτελούν τρόπο διασκέδασης και  σύνδεσης της ελληνικής οικογένειας.

 

Στην συγκεκριμένη παράσταση, εκτός από την επιλογή του θέματος, η σπουδαιότητα συνίσταται και στην σύμπραξη δύο ετερόκλητων θεατρικών σχημάτων. Οι ΔΗ.Θ.Ε.Ν., νέοι, ωραίοι και «ολίγον τι» άπειροι, συναντούν τους ΟΛΙΓΟΝ ΤΙ, έμπειρους, γοητευτικούς και καθόλου «δήθεν» σε ότι έχει να κάνει με την πορεία τους στο σανίδι. Βρίσκουν κοινό στόχο και η συνεργασία είναι πια γεγονός. Κι αδράξαμε την ευκαιρία να γίνουμε «εμείς». Γιατί όπως είπε και ο σπουδαίος Κάρολος Κουν: «Μόνος ο καθένας είναι ανήμπορος. …Μαζί ίσως κάτι μπορέσουμε να κάνουμε. Το θέατρο ως μορφή τέχνης, δίνει την δυνατότητα να συνδεθούμε, να συγκινηθούμε, να αγγίξουμε ο ένας τον άλλον, να νιώσουμε μαζί μια αλήθεια…» Την δική μας αλήθεια. Σας περιμένουμε να την ζήσουμε μαζί.

 

Πληροφορίες

Παραστάσεις:  Σάββατο 28 Μαΐου και Κυριακή 29 Μαΐου 2016

Ωρα:  21.00

Χώρος: Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

Σκηνοθεσία: Μάρθα Μαυρίδου – Γιάννης Κεσκιλίδης

Χορογραφίες: Μάρθα-Δήμητρα Τασιούδη

Παίζουν: ΔΗ.Θ.Ε.Ν. – ΟΛΙΓΟΝ ΤΙ

 

 

 

Είσοδος Ελεύθερη. (Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30)αναρτήθηκε  25-05-2016


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ» ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

 

     Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η Ημερίδα με θέμα « Επαγγελματική εξουθένωση» στο χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας και της πρόνοιας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ.  στο Πνευματικό κέντρο Πτολεμαϊδας, με πρωτοβουλία του Π.Τ. Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Δυτ. Μακεδονίας και τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, του Δήμου Εορδαίας και της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας.

     Σε συνέντευξη που παραχώρησαν στα ΜΜΕ τις περιοχής ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας Απόστολος Καΐδης και η Πρόεδρος του Συνδέσμου  Κοινωνικών Λειτουργών Δυτ. Μακεδονίας Αναστασία Βαβλιάρα, αναφερθήκαν στο στόχο τις Ημερίδας, στη σημασία της και στα ωφέλει που μπορούν να αποκομίσουν οι συμμετέχοντες στις εργασίες της και στα Βιωματικά Εργαστήρια, τα οποία θα ακολουθήσουν.

   << Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο Δήμο μας το Π.Τ. του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Δυτ. Μακεδονίας, στηρίζοντας τη σημαντική διοργάνωση της ημερίδας και καλούμε τους πολίτες να παρακολουθήσουν τις εργασίες της, που θα είναι πολύ χρήσιμες και ουσιαστικές>> τόνισε ο κ. Καΐδης.

   Παίρνοντας τον λόγο η κ. Βαβλιάρα αναφέρθηκε στο σκοπό της ημερίδας επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: <<Στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε όλοι, οι επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη (επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί, γιατροί, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί) διαρκώς είναι αντιμέτωποι με καταστάσεις και συνθήκες που συμβάλουν στην εξουθένωσή τους. ¨Ένα είδος εξουθένωσης που έχει ανησυχητικές σωματικές, ψυχοσυναισθηματικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

   Σκοπός μας μέσω της Ημερίδας είναι η ανίχνευση των συμπτωμάτων, η αναγνώρισή τους και οι αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισής τους, μέσα από την ολοκληρωμένη διεπιστημονική παρέμβαση και συνεργασία. Εκτιμήσαμε ότι θα πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι μαζί σε ένα δημόσιο διάλογο. Δε μπορούμε άλλωστε ποτέ αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες να προχωράμε μόνοι μας, θα πρέπει αντίθετα να στοχεύουμε στις συμπράξεις και στη συνεργασία>>.

   Επιπλέον η κ. Βαβλιάρα αναφέρθηκε σε όλες τις εισηγήσεις και τοποθετήσεις που θα περιλαμβάνει η ημερίδα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα Βιωματικά Εργαστήρια, στα πλαίσια των οποίων θα γίνει μια προσπάθεια οπτικοποίησης των επιπτώσεων του άγχους στο σώμα και απόκτησης συνειδητότητας του τρόπου σωματοποίησης των μη εκφραζόμενων – από άλλο μέσο – συναισθημάτων και σκέψεων.
αναρτήθηκε  24-05-2016ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 18 ΗΣ  ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

    Στα πλαίσια της 18ης Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Εορδαίας , που θα πραγματοποιηθεί από 26 έως 30 Μαΐου 2016 στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς Πτολεμαϊδας ,  θα λάβουν χώρα παράλληλες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής.  

 

-Πέμπτη 26-5-2016  ώρα 8μ.μ. εγκαίνια Έκθεσης  , Σύλλογοι Βλατσιωτών και Ηπειρωτών ώρα 8,15 μ.μ. 

-Παρασκευή 27-5 2016 Θρακική Εστία Εορδαίας και Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαϊδας ώρα 7μ.μ.

-Σάββατο 28-5-2016 Σύλλογοι Καρδιάς  και Κρητών και Φίλων Κρήτης  Εορδαίας ώρα 7μ.μ.

-Κυριακή 29-5-2016 Ποντιακός Σύλλογος Πτολεμαϊδας και  Σύλλογος Ερμακιάς ώρα 7μ.μ.

-Δευτέρα 30-5-2016   Ολοκλήρωση  Έκθεσης.αναρτήθηκε  24-05-2016

 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

 
Στον γνώριμο «Διάδρομο» του Παλαιοντολογικού & Ιστορικού Μουσείου Πτολεμαΐδας, 19 καλλιτέχνες της περιοχής πραγματεύονται την ετυμολογία μιας γλώσσας που εννοεί πολλά περισσότερα από όσα δείχνει!

 

     Οι 19 καταξιωμένοι καλλιτέχνες με εργαλεία το χρώμα, τις μορφές, τα υλικά, τις διαφορετικές τεχνικές και αισθητικές και κυρίως την ανάγκη τους για διάλογο με τον θεατή συνθέτουν τον εαυτό τους «αντίποδα» ορθώνοντας ταυτόχρονα μια καινούρια «πολιτιστική γραμματική» και ο «Διάδρομος του Μουσείου», άλλοτε ως πλατφόρμα έκφρασης και άλλοτε ως εικονικό εργαστήριο φλερτάρει σοβαρά με το καινούριο, το μοναδικό και το σημαντικό εμμένοντας πεισματικά στο να δημιουργεί και να προωθεί πάντα ένα νέο τοπίο.  

 

     Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Νικόλαος Αθανασιάδης, Δημήτρης Βέτας, Βαρβάρα Γκέκα, Αφοί Γκούντρα, Γεώργιος Καλογεράκης, Ανέστης Καραφίλλης, Ανδρέας Κασπαρίδης, Κλαίρη Καρυπίδου, Όλγα Κοσκερίδου, Καίτη Μπαλτζοπούλου, Δημήτρης Παναγιώτου, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Γλυκερία Παυλίδου, Ελένη Σιούστη, Μαρία Τεντζογλίδου, Κώστας Τζαναμπέτης, Παναγιώτης Τσακίρογλου και η Τούλα Χαριτίδου.   

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βαρβάρα Γκέκα

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: Παρ 27 Μαρτίου 2016, Ώρα 19:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 27 Μαρτίου 2016 έως 20 Ιουνίου 2016

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 24630 54444

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ

αναρτήθηκε  2-05-2016


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Πτολεμαΐδα 23/5/2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                         Αριθμ. Πρωτ. 45

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. δ/νση: 25ης Μαρτίου 15

Τηλ 24633050120

Πληροφορίες: κ. Κωστερίδου Παναγιώτα

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του 4ου Γυμνασίου Πτολεμαϊδας)

 

Η  Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 4ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του 4ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας στις 22 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολείου τηλ. 24630-25955, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Αριστερίδης Ιωάννης

 

αναρτήθηκε  23-05-2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

   Ο Δήμος Εορδαίας σας ενημερώνει ότι στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς θα διεξαχθεί η 18η Ανθοκομική Έκθεση , από τις 26-05-2015 έως 30-05-2015, ενώ κατ’ εφαρμογή του σχετικού τοπογραφικού σχεδίου θα χορηγηθούν άδειες για τοποθέτηση τεσσάρων (4) καντινών, έως έξι (6) για πώληση παραδοσιακών προϊόντων & μία (1) για κερματοφορα παιχνίδια- τρενακι.  Προσκαλεί  τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου, να καταθέσουν την αίτηση τους στις 24-05-2015 έως τις 12.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, Δ/νση 25ης Μαρτίου 15  αιθ. Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον της Επιτροπής .

   Η διάθεση των θέσεων θα γίνει με κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 24-05-2015 και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα .

                                               

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ  ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

αναρτήθηκε  20-05-2016


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

 

      Με την Επιμνημόσυνη Δέηση από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Θεόκλητο και κατάθεση στεφάνων στην Κεντρική Πλατεία της Πτολεμαϊδας ,  κορυφώθηκαν σήμερα 19-5-2016 οι  εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τον Ποντιακό Σύλλογο Πτολεμαϊδας και τα Ποντιακά Σωματεία της ευρύτερης  περιοχής με τη στήριξη του Δήμου ,  παρουσία του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη ,του   Βουλευτή Π.Ε. Κοζάνης  Μίμη Δημητριάδη , Στρατιωτικών και άλλων  αρχών.  

«Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε τα όσα υπέστησαν οι πρόγονοί μας στην Ποντιακή και Μικρασιατική καταστροφή , αλλά και τα αγιασμένα χώματα των αλησμόνητων πατρίδων όπου εκεί αγίασαν Πατέρες της Εκκλησίας μας» , ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Σεβασμιότατος μετά την τέλεση του μνημοσύνου.   

    Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Εορδαίας « Πρόκειται για μια ημέρα μνήμης για τους Ποντίους και για  τον Ελληνισμό συνολικά και ταυτόχρονα είναι μία ημέρα προβληματισμού για τον τρόπο με τον οποίο αναγνώρισε η Πολιτεία την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού 72 χρόνια μετά, αλλά και για τη σημερινή αμφισβήτηση από την Ελληνική Πολιτεία και τα όργανά της. Η Ελληνική αναγνώριση ήταν ένα χρέος με καθυστέρηση , το οποίο θα πρέπει να υπερασπιστεί η Πολιτεία , να το διεθνοποιήσει και όλοι μαζί ενωμένοι να απαιτήσουμε τη Διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας».  

             Στο ιστορικό της Γενοκτονίας αναφέρθηκε η Συγγραφέας και Λογοτέχνης Παρθένα Τσοκτουρίδου , μέσα από την εμπεριστατωμένη ομιλία της.   

   Την εκδήλωση άνοιξε η χορωδία του Ποντιακού Συλλόγου ερμηνεύοντας διαχρονικά αφιερώματα στη Γενοκτονία , ενώ η φωνή του Κώστα Διαμαντίδη και η συγκλονιστική  αναφορά του στα γεγονότα του ξεριζωμού , δημιούργησε το ανάλογο κλίμα .  

    Τα συγχαρητήρια των παρισταμένων φορέων και πολιτών εισέπραξαν οι συντελεστές της  εκδήλωση μνήμης, η οποία  ολοκληρώθηκε με τον Εθνικό Ύμνο.αναρτήθηκε  19-05-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

Πτολεμαΐδα  09-05-2016

Αρ. Πρωτ.     οικ.14148

Ταχ. Δ/νση:    1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Ασβεστόπετρας

(πρώην στρατόπεδο)

Πληροφορίες: Ηλιάνα Παπαδοπούλου

Τηλέφωνο:     2463027066 & 2463027088

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΣΤΟ Ο.Τ. 399.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Εορδαίας με την υπ΄ αριθμ. 44/2016 απόφαση του, γνωμοδότησε σχετικά με την “Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πτολεμαΐδας στο Ο.Τ.399”.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17-7-23 άρθρο 3, καλούμε τους ενδιαφερόμενους να προσέρχονται στα Γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της προτεινόμενης Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου, στο Ο.Τ. 399 και να υποβάλλουν σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της πρόσκλησης, την ενδεχόμενη ένσταση τους.

 

Ο Δήμαρχος

Σάββας Ζαμανίδης

 αναρτήθηκε  19-05-2016


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


αναρτήθηκε  19-05-2016
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  ΣΑΒΒΑ ΖΑΜΑΝΙΔΗ  ΓΙΑ ΤΗ 19Η ΜΑΪΟΥ

     Η 19η Μαΐου είναι ημέρα τιμής και μνήμης για κάθε Έλληνα. Είναι εθνικό χρέος να μην επιτρέψουμε να περάσει στη συλλογική λήθη, η μνήμη της Γενοκτονίας των Ποντίων και να μεταβιβαστεί στις επόμενες γενιές.

     Η περιοχή της Εορδαίας είναι ένα ζωντανό μωσαϊκό σε ότι αφορά στην πολιτιστική διαστρωμάτωση. Ζούμε και συνυπάρχουμε σε έναν τόπο, ο οποίος φιλόξενα μας δέχεται και αφήνουμε πάνω του τα διαφορετικά πολιτισμικά μας αποτυπώματα. Στον τόπο αυτό οι Έλληνες του Πόντου μόχθησαν, δούλεψαν και πρόκοψαν, αποτελώντας παράδειγμα για το τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν παλεύουμε ενωμένοι, όσο δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Εορδαία ήταν πρωτοπόρος στην  προσπάθεια για την αναγνώριση της Γενοκτονίας από τη Βουλή των Ελλήνων, η οποία έχει επιτευχθεί εδώ και χρόνια.  

     Οφείλουμε όλοι με σεβασμό να τιμούμε τη 19η Μαΐου, ημέρα  ορόσημο για την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και να αγωνιζόμαστε ενωμένοι για τη Διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας που διαπράχθηκε εις βάρος του Ποντιακού Ελληνισμού.


αναρτήθηκε  18-05-2016


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμαρχος και το Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας σας προσκαλούν στα εγκαίνια της  έναρξης

της 18ης  Ανθοκομικής Έκθεσης

την Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 στις 8.00 μ.μ. στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς.

 

Η έκθεση θα διαρκέσει έως   30 / 05 / 2016

 

O Δήμαρχος

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ
αναρτήθηκε  18-05-2016ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τ.Κ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

 

T. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πέμπτη 19 Μαϊου 2016  ώρα 19:30 Πανηγυρικός Εσπερινός  Περιφορά της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Νικολάου.Αρτοκλασία

Παρασκευή  20 Μαϊου 2016  ώρα  07:30  Θεία Λειτουργία.

 

Η ανακοίνωση  έχει θέση πρόσκλησηςαναρτήθηκε  18-05-2016Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

αναρτήθηκε  18-05-2016
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
αναρτήθηκε  18-05-2016ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΑΒΒΑ ΖΑΜΑΝΙΔΗ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

    Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία σε όσα  παιδιά  μπήκατε  από σήμερα  Δευτέρα στη διαδικασία   των  Πανελληνίων  εξετάσεων.               Είναι και αυτή μία από τις πολλές μάχες της ζωής την οποία καλείστε να δώσετε  χωρίς όμως να είναι η μοναδική . Να ξέρετε ότι η  προσπάθεια και ο κόπος ανταμείβονται .Με δύναμη,  θάρρος και αυτοπεποίθηση  θα υπάρξουν σίγουρα καλά αποτελέσματα.

      Ως Δήμαρχος και ως Εκπαιδευτικός  η σκέψη   μου είναι μαζί σας στη σημαντική αυτή στιγμή ,  που προσπαθείτε  και αγωνίζεστε  για το μέλλον σας.αναρτήθηκε  16-05-2016


ΑΔΑ: 70ΩΗΩΡ6-ΣΨ0      Αριθμ.πρωτ:14920    Πτολεμαϊδα 16-05-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Aρ.μελ.1/2016

ΕΡΓΟ:

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

 

 

«Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας και στον διάδρομο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας»

 

ΣΑΕΠ 541 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ποσοστό 94,70%)

 

ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ(ποσοστό 5,30%)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Ο Δήμος  Εορδαίας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας και στον διάδρομο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας»,με προϋπολογισμό 37.700,00 Ευρώ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  

 Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής: καθαίρεση των υφιστάμενων κεραμικών δαπέδων από όλο τον διάδρομο και από  τις αίθουσες διδασκαλίας(Α1,Ε1,Α2,ΣΤ2,Ε2,Δ2) καθώς και από την αποθήκη και το λεβητοστάσιο, επίστρωση των δαπέδων με αντιολισθητικά  κεραμικά πλακίδια δαπέδου group 4 ,διαστάσεων 30*30 cm μη υαλοποιημένα με μεγάλη αντοχή σε βάρη και τριβές και στο χρόνο, ομοίου χρώματος με τα υπόλοιπα που έχουν ήδη αντικατασταθεί(αίθουσες Β1,Γ1,ΣΤ1,Δ1,Β2,Γ2).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού  (Διακήρυξη ΤΥΠΟΣ Β, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, Δ/νση 25ης Μαρτίου 15, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο και FAX :2463350110, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κ. Σιταρίδης Ιωάννης.  Για τεχνικές διευκρινίσεις αρμόδια υπάλληλος κα. Κ. Μπογδανη, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε, τηλ. 2463027066.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-05-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  του άρθρου 5 του Ν.3669/2008.

4. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ καθώς και επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων με έδρα το Νομό Κοζάνης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα οικοδομικά.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη ……του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας …………………….., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)[1].

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 613,01 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των π