ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΙΣ 8,9,10-9-2016

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
March 15, 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
March 20, 2017

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΙΣ 8,9,10-9-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκδόθηκε η ΔΑΕΦΚ/5320/2016/Α325/9-2-2017 με ΑΔΑ: 6ΠΑΛ465ΧΘΞ-ΠΝΕ Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά την Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 8ης,9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016 στις :

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΜΙΟΥ

τ.κ. Ανατολικού

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ

τ.κ. Αναρράχης

τ.κ. Εμπορίου

τ.κ. Μηλοχωρίου

τ.κ. Φούφα

Όλη η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Δ.Κ. Πτολεμαϊδας.

τ.κ. Γαλάτειας

τ.κ. Δροσερού

τ.κ. Πενταβρύσου

τ.κ. Περδίκκα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Ν. Κοζάνης

Accessibility
Κλείσιμο