ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ”

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 24 – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
May 23, 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
May 23, 2019

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο – Fax : +30 246 335 01 38
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα, 23-05-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ”

Υπεγράφη την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 μεταξύ του εκπροσώπου του Δημάρχου ΕορδαίαςΑντιδημάρχου Ιωάννη Αριστερίδη  και  του  Θεόδωρου Τσολακίδη το συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ».

Το ποσό της Σύμβασης ανέρχεται στα 51.097,29 € πλέον Φ.Π.Α. 12.263,35€ και η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου (κατασκευή) ορίζεται σε  πέντε μήνες (5) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες : Χωματουργικά, Καθαιρέσεις, Επενδύσεις, Επιστρώσεις, Καλύψεις και Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» & από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018.

Accessibility
Κλείσιμο