Υπογραφή σύμβασης έργου Διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας με την μονάδα “ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5”

Μήνυμα για τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
November 25, 2021
Το Κέντρο Υφαντουργίας Βλάστης του Δήμου Εορδαίας επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης.
November 25, 2021

Υπογραφή σύμβασης έργου Διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας με την μονάδα “ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5”

dethp1

 

 

dethp_agogos

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ “ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5”

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

ΕΡΓΟ :  ” ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 5 ΤΗΣ ΔΕΗ”

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.970.000 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY: 282/25-01-2021

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.543.108,39 €  (Έκπτωση Διαγωνισμού έργου: 32,34%)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ : Για την διασύνδεση των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης με την μονάδα “ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5” θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο μεταφοράς Θερμικής Ισχύος 140 MW, με δίδυμους , προμονωμένους αγωγούς, διαμέτρου DN 700 mm, σε μήκος ορύγματος 10.908 μέτρα, με μήκος αγωγών 20.956 μέτρα και με μέσο μεταφοράς υπέρθερμο νερό υπό πίεση.

Η Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης εκπονήθηκαν απο την  ΑΝΚΟ Α.Ε.

Η δημοπράτηση του έργου εξασφαλίστηκε με προένταξη έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης 139780/30.12.2020).

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ολοκλήρωση έργου σε 18 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της Σύμβασης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο εντάχθηκε  στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (Απόφαση ένταξης πράξης ΥΜΕΠΕΡΑΑ/10133/6-10-2021). Η χρηματοδότηση του έργου είναι :

  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 114.954 € (74,69%)
  • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 428.154 € (25,31%) απο ίδια κεφάλαια της Δ.Ε.ΤΗ.Π. χωρίς δανεισμό.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Μετά την απόσυρση του ΑΗΣ Καρδιάς που τροφοδότησε την τηλεθέρμανση απο τον Νοέμβριο 2012 ως τον Μάιο 2021,  η Δ.Ε.ΤΗ.Π. διερεύνησε όλες τις εναλλακτικές λύσεις τροφοδοσίας θερμότητας για την Πτολεμαΐδα. Η διασύνδεση με την Μονάδα ΑΗΣ “ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5” σε όλες τις αναλύσεις επιλέγεται ως βέλτιστη επιλογή βασικής τροφοδοσίας της τηλεθέρμανσης, διότι αξιοποιείται ο σχεδιασμός της Μονάδας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με δυνατότητα συμπαραγωγής θερμικής ισχύος 140 MWTH. Η ορθότητα της επιλογής μας επιβεβαιώθηκε με το από 17.9.2020 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΗΜΩΝ-ΔΕΗ-ΣΔΑΜ, στο οποίο προβλέπεται η Μονάδα “ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5” να τροφοδοτεί και το διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάνσεων  ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΡΓΟΥ: Λόγω του μεγέθους του δικτύου τηλεθέρμανσης , της κατανάλωσης θερμότητας και των επιδόσεων ενεργειακής απόδοσης και εκπομπών της νέας μονάδας “ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5” , βελτιώνονται οι επιδόσεις της συμπαραγωγής και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τηλεθέρμανσης, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται σε ετήσια βάση :

  • Εξοικονόμηση Ενέργειας από την Τηλεθέρμανση: 622 MWh/έτος
  • Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (CO2) Τηλεθέρμανσης μετά την σύνδεση με την Μον. Πτολεμαΐδα V : 277 tn CO2/έτος
  • Ετήσια μείωση αστικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου CO2 ΛΟΓΩ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΗΣ : 250 tn CO2

Δήλωση Δημάρχου

 

Δήλωση Προέδρου ΔΕΤΗΠ Δημητρίου Καρακασίδη

 

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο