Υποβολή δώδεκα (12) προτάσεων-αιτήσεων χρηματοδότησης έργων υποδομής από το Δήμο Εορδαίας για ένταξη στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού προϋπολογισμού 19.052.070,78 € .

Η Πρέσβης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Εορδαίας.
May 31, 2021
Ενημέρωση για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας 02/06/2021
May 31, 2021

Υποβολή δώδεκα (12) προτάσεων-αιτήσεων χρηματοδότησης έργων υποδομής από το Δήμο Εορδαίας για ένταξη στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού προϋπολογισμού 19.052.070,78 € .

ptolemaios

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο : +30 246 335 01 48
Fax : +30 246 335 01 50
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα, 31-05-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποβολή δώδεκα (12) προτάσεων-αιτήσεων χρηματοδότησης έργων υποδομής από το Δήμο Εορδαίας για ένταξη στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού προϋπολογισμού 19.052.070,78 € .

 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από το Δήμο Εορδαίας δώδεκα (12) προτάσεις-αιτήσεις χρηματοδότησης στο  Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», τα οποία αφορούν έργα και προμήθειες συνολικού προϋπολογισμού 19.052.070,78 €.

Το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και τον εκσυγχρονισμό των Ο.Τ.Α. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», το οποίο μέχρι σήμερα αντικειμενικά βοήθησε πολλαπλά τους Δήμους.

Ο Δήμος Εορδαίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος, κατέθεσε ένα σύνολο ολοκληρωμένων και ώριμων προτάσεων προς χρηματοδότηση, που καλύπτει το σύνολο των αξόνων του. Η πλειοψηφία των προτάσεων που κατατέθηκαν είναι νέες ενώ μεταφέρθηκαν έργα του δήμου και της ΔΕΥΑ Εορδαίας που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ώστε να έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Αναλυτικότερα ο πίνακας με τα έργα και τις προμήθειες, που αφορούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης που υπέβαλλε ο Δήμος Εορδαίας για ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
▪ ΑΤ 01:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΟΡΔΑΙΑΣ5.297.000,00 €
▪ ΑΤ 04:Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων2.530.096,00 €
▪ ΑΤ 05Αγροτική Οδοποιία Δήμου Εορδαίας.3.950.000,00 €
▪ ΑΤ 08Smartcities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.604.648,80€
▪ ΑΤ 09Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος, και ειδικότερα πρόταση χρηματοδότησης με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ  ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ».427.361,54 €

 

▪ ΑΤ 10Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμεΑ και ειδικότερα πρόταση χρηματοδότησης με τίτλο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών μετά παρελκόμενων του Δήμου Εορδαίας».28.556,74 €

 

▪ ΑΤ 12«Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και  ειδικότερα «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί φόρτισης Δήμου Εορδαίας».2.387.000,00 €
▪ ΑΤ 14«Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» και ειδικότερα ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΚΤΙΡΙΟΥ 157 της ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΓΝΙΤΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ».499.585,13 €

 

Επιπλέον των ανωτέρω προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα «Τρίτσης» ακολουθούν και οι προτάσεις που μεταφέρθηκαν από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Πτολεμαΐδας800.000,00 €
Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας.1.587.096,77 €
Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Ερμακιάς Δήμου Εορδαίας.638.306,45 €
Υδραυλική μελέτη Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολ/δας (Β΄ΦΑΣΗ)- Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης.302.419,35 €

 

Η στόχευση του Δήμου Εορδαίας για την υποβολή των συγκεκριμένων προτάσεων κινήθηκε σε δύο κύριες κατευθύνσεις :

  • Σε προτάσεις που αφορούν έργα υποδομής, ώστε να επιλυθούν χρονίζοντα προβλήματα πλημμυρικών φαινομένων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων των Κοινοτήτων και βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές οδούς.
  •  Σε προτάσεις που αφορούν έργα τα οποία θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των συνθηκών ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών έξυπνης πόλης καθώς και σε ωρίμανση έργων που θα συντελέσουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Το σύνολο των κατατεθειμένων προτάσεων εναρμονίζεται με τα προτάγματα που τέθηκαν εξ’ αρχής από την δημοτική αρχή, έχοντας ως απώτερο στόχο τη συνεχή αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών του τόπου μας.

Ο Δήμος Εορδαίας θα συνεχίσει να σχεδιάζει, να προγραμματίζει και να υλοποιεί έργα και παρεμβάσεις μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται η σταδιακή και με σταθερούς ρυθμούς βελτίωση  της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του. Δημιουργώντας παράλληλα όλες εκείνες τις προϋποθέσεις και τις υποδομές, που θα συμβάλλουν καταλυτικά σε αυτή την κατεύθυνση.

 

Accessibility
Κλείσιμο