ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 8-1-2019 ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
January 7, 2019
ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΠΤΣΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ” ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ
January 8, 2019

ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο – Fax : +30 246 335 01 38
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα,  07-01-2019

 

ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

 

     Υπεγράφη σήμερα Δευτέρα   7  Ιανουαρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα  , μεταξύ του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη και του εκπροσώπου της  εργοληπτικής επιχείρησης ΜΕΕΠ Θεόδωρου Τσολακίδη » , η σύμβαση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» .

     Αντικείμενο του έργου είναι οι εξής εργασίες : -Χωματουργικά , Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις , Έργα προστασίας κοίτης και πρανών , Σήμανση -Ασφάλιση, Εργασίες Οδοποιίας –Οδοστρωσίας , Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πράσινου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.

-Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις –Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες , Λοιπές εργασίες .

-Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές , Σωληνώσεις –Δίκτυα , Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, Εργασίες υδρογεωτρήσεων, Εργασίες επισκευών, Συντηρήσεων, Λοιπών κατασκευών δικτύων (Οδικών, κ.λ.π.)

     Πρόκειται για μία σημαντική παρέμβαση ,σύμφωνα νε τον Δήμαρχο Εορδαίας , που έχριζε εφαρμογής εδώ και χρόνια , καθώς   θα συμβάλλει στην ομαλή υδροδότηση όλων των σημείων  της Τ.Κ. Κομνηνών .

     Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 89.000,00 Ευρώ , ενώ το τελικό  ποσό της Σύμβασης είναι 43.249,96 Ευρώ.

    Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης της εργολαβίας είναι ογδόντα   (80) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης και τον ορισμό των επιβλεπόντων μηχανικών .

Accessibility
Κλείσιμο