Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας 2017-2019

Απόφαση Ορισμού Μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

υπ΄αριθμ.  110/2017  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας  ΑΔΑ: Ω122Ωρ6-Χ2Τ

Τακτικά Μέλη

Αριστερίδης Ιωάννης – Πρόεδρος  Επιτροπής -Δημοτικός Σύμβουλος

Σίσιος Μιχάλης – Αντιπρόεδρος Επιτροπής  -Δημοτικός Σύμβουλος

Κύρκα Μαρία -Δημοτική Σύμβουλος

Μπίγγας Στέφανος -Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας

Χόλμα Αντωνία -Δημοτική Σύμβουλος μειοψηφίας

Πεϊτσίνης Αθανάσιος  – Δ/ντής 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος – Δ/ντής 6ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

Πολυχρονιάδης Ιάκωβος  – Δ/ντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

Παπαδόπουλος Μωυσής – Εκπρόσωπος συλλόγου γονέων (Πρόεδρος συλλόγου γονέων 11ου Δημοτικού σχολείου)

Μωσαΐδου Ελισάβετ – Δημότης

Κουπαρανίδης Βασίλειος  – Δημότης

Αναπληρωματικά Μέλη

Ιορδανίδης Φώτιος  – Δημοτικός Σύμβουλος

Σερσέμης Κωνσνταντίνος – Δημοτικός Σύμβουλος

Πολυχρονίδης Δημήτριος  – Δημοτικός Σύμβουλος

Μίχος Κωνσταντίνος – Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας

Απατσίδης Θεμιστοκλής – Διευθυντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Βερμίου

Ασπράγκαθος Γεώργιος – Διευθυντής 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

Θεοφυλακτίδης Ευστάθιος – Διευθυντής 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

Κάτσιου Αικατερίνη Δημότης

Παυλίδου Ελένη Δημότης

Accessibility
Κλείσιμο