Συμμετοχή στη λαϊκή αγορά Πτολεμαΐδας στις 8/4/2020

Ενημέρωση για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας.
March 31, 2020
Ενημέρωση για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας (8/4/2020).
April 6, 2020

Συμμετοχή στη λαϊκή αγορά Πτολεμαΐδας στις 8/4/2020

ptolemaios

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο : +30 246 335 01 48
Fax : +30 246 335 01 50
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα, 02-04-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχής στη λαϊκή αγορά Πτολεμαΐδας στις 8/4/2020.

Σε εφαρμογή της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 20006/20-3-3030 (ΦΕΚ Τεύχος Α΄943/20-3-2020) και προκειμένου να αποφασιστεί η συμμετοχή του 50% των πωλητών (παραγωγοί-επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται στην λαϊκή αγορά Πτολεμαΐδας, για τα προϊόντα που επιτρέπει η νομοθεσία να πωλούνται στις λαϊκές αγορές, παρακαλούνται οι ως άνω πωλητές να επικοινωνήσουν (έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 και ώρα 11:00 πμ.) με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας (Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Χορήγησης Αδειών) για να δηλώσουν την πρόθεση τους να συμμετάσχουν ή όχι στη λαϊκή αγορά Πτολεμαΐδας στις  8-4-2020.

Τα τηλέφωνα που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν είναι τα: 246 302 28 57 και 246 305 70 61 (αρμόδιοι υπάλληλοι Νικόλαος Τσακίρης και Σταύρος Λουκίδης).

Επίσης μπορούν να επικοινωνούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: tsakiris@ptolemaida.gr

 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 


Ορφανίδης Δημήτριος

 

Accessibility
Κλείσιμο