Αρ. Απόφασης 73/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) Ανάπλαση οδού Νοσοκομείου και β) Ηλεκτροφωτισμός Δρόμων Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο