Αρ. Απόφασης 11/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) « Ανάπλαση Βόρειας εισόδου Πόλεως Πτολεμαΐδας » και « Συντήρηση διαμόρφωση ( βελτίωση ) Αγροτικής οδοποίας Από πρόποδες Βερμίου έως τη θέση κλειδί

Accessibility
Κλείσιμο