Αρ. Απόφασης 52/2016 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Αναβάθμιση και διαμόρφωση Πνευματικού κέντρου Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο