Αρ. Απόφασης 50/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Ανάπλαση οδών Βορείου Ηπείρου, Επιβατών και τμήματος Ιωάννου Χρηστίδη της πόλεως Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο