Αρ. Απόφασης 72/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου « Εγκατάσταση Συστήματος Θέρμανσης στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Ασβεστόπετρας.»

Accessibility
Κλείσιμο