Αρ. Απόφασης 97/2016 – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας», αριθμ μελέτης 2/2016 & προϋπολογισμού δαπάνης 18.000,00 ευρώ

Αρ. Απόφασης 96/2016 – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: « Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας και στο διάδρομο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» αριθμ μελέτης 1/2016 & προϋπολογισμού δαπάνης 37.700,00 ευρω
July 19, 2016
Αρ. Απόφασης 98/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Συντήρηση του αύλειου χώρου του 6ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» , προϋπολογισμού 6.871,70 ευρώ , ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 97/2016 – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας», αριθμ μελέτης 2/2016 & προϋπολογισμού δαπάνης 18.000,00 ευρώ

Αριθμός Απόφασης – 97/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο