Αρ. Απόφασης 96/2016 – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: « Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας και στο διάδρομο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» αριθμ μελέτης 1/2016 & προϋπολογισμού δαπάνης 37.700,00 ευρω

Accessibility
Κλείσιμο