ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ “ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ”
October 29, 2018
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
November 1, 2018

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
EΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ:24/10/2018

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 280

 

ΠΡΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

 

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκλιση  Συνεδρίασης του Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1/11/2018  και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αντικατάσταση Δ/ντή-Διαχειριστή στο Δημοτικό Σχολείο Περδίκκα.
  2. Κλείσιμο Τραπεζικού Λογ/σμού πρώην Σχολικής Μονάδας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
  3. Αποδοχή παραίτησης του εκμισθωτή των σχολικών αγρών του Δημοτικού Σχολείου 1ου Βερμίου και προκήρυξη νέας δημοπρασίας.
  4. Ανασυγκρότηση Σχολικών Κοινοτήτων
  5. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για τη δράση εξοπλισμού Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών.
  6. ΄Εγκριση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του έργου της ΣΑΕ 047 με κωδικό 2018ΣΕ 04700021 και τίτλο: «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
  7. ΄Εγκριση προμήθειας βιβλίων για την υλοποίηση του έργου της ΣΑΕ 047 με κωδικό 2018ΣΕ 04700021 και τίτλο: «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
  8. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής για το έργο της ΣΑΕ 047 με κωδικό 2018ΣΕ 04700021 και τίτλο: «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
  9. Εξουσιοδότηση του Προέδρου για διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις υπό αναστολή Σχολικές Μονάδες του Δημοτικού Σχολείου Προαστείου και Νηπιαγωγείου Μεσοβούνου.
  1. Εξουσιοδότηση του Προέδρου για διακοπή τηλεφωνικής σύνδεσης στις υπό αναστολή Σχολικές Μονάδες του Δημοτικού Σχολείου Προαστείου και Νηπιαγωγείου Μεσοβούνου.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

                                     Αριστερίδης Ιωάννης                                          

Accessibility
Κλείσιμο