Πρόταση του Δήμου Εορδαίας για ένταξη της κατασκευής και του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων και συντροφιάς στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με προϋπολογισμό έργου 372.000,00 € .

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και ευχές στον Δήμαρχο Εορδαίας.
December 31, 2019
Παραχωρήθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση στον Δήμο Εορδαίας, ο χώρος του Βρεφονηπιακού Σταθμού Μποδοσάκειου Νοσοκομείου.
January 8, 2020

Πρόταση του Δήμου Εορδαίας για ένταξη της κατασκευής και του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων και συντροφιάς στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με προϋπολογισμό έργου 372.000,00 € .

ptolemaios

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο : +30 246 335 01 48

Fax : +30 246 335 01 50
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα,  07-01-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Πρόταση του Δήμου Εορδαίας για ένταξη της κατασκευής και του εξοπλισμού  των εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων και συντροφιάς στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με προϋπολογισμό έργου 372.000,00 € .

 

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 24-12-2019,  εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τον τίτλο : «Κατασκευή και εξοπλισμός, εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων και συντροφιάς του Δήμου Εορδαίας», ύψους 372.000,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.).

Κατόπιν τούτου και στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 42256/3-6-2019 πρόσκλησης Χ (ΑΔΑ: 66Δ14655ΧΘ-ΧΒΣ), με την οποία καλούνταν οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών να υποβάλλουν προτάσεις στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ο Δήμος Εορδαίας υπέβαλλε αίτημα χρηματοδότησης στον άξονα προτεραιότητας με τίτλο: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Εορδαίας».

Τέλος να σημειωθεί ότι ήδη έχει συντελεσθεί η εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης, με  το σχετικό Τεχνικό Δελτίο και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτεί η ως άνω πρόσκληση, ενώ επίκειται στο προσεχές διάστημα η σύνταξη και η υποβολή των τευχών της μελέτης για το έργο-προμήθεια.

 

Accessibility
Κλείσιμο