Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13/12/2021
December 9, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας 20-12-2021
December 16, 2021

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 17/12/2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα: 13-12-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 28416
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την 17η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: « Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

2.  Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

3. Έγκριση ή μη μίσθωσης τουριστικού τρένου για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων 2021.

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Δημ Σχέσεων Μ.Αντωνιάδου

 

Παρακαλείστε  την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου  και ώρα  09.00 π.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του θέματος στα e-mail: a.milona@ptolemaida.gr & tsakmaki@ptolemaida.gr.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
  3. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
  4. Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών
  5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
  6. Αντιδήμαρχο Δημ. Σχέσεων
Accessibility
Κλείσιμο